Parengta paroda rašytojo Kazimiero Barėno atminimui

Kazimieras Barėnas

2013 m. sausio 12 d. (pagal seną kalendorių 2012 m. gruodžio 30 d.) sukanka 105 metai, kai gimė mūsų kraštietis rašytojas, žymus lietuvių išeivijos Didžiojoje Britanijoje veikėjas Kazimieras Barėnas.

Šia proga bibliotekos I a. ekspozicijų stenduose (Respublikos g. 14) parengta paroda „Pagarbos ir draugiškumo ženklai: autografai ir dedikacijos Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos knygose“. Parodoje eksponuojamos 45 knygos, kuriose – knygų autorių, redaktorių, vertėjų, sudarytojų autografai ir dedikacijos Kazimierui Barėnui.

Kazimieras ir Marija Barėnai mūsų bibliotekai patikėjo rūpintis ir išsaugoti ateities kartoms vertingą virš 3000 egzempliorių knygų bei rankraščių kolekciją. Tai Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje, Australijoje, Lietuvoje bei kitose šalyse įvairiomis kalbomis išleistos knygos pačia įvairiausia tematika bei periodiniai leidiniai. Apie 300 šios bibliotekos knygų su įrašais ir dedikacijomis.

Paroda atskleidžia įvairių autorių ir Kazimiero Barėno santykį su plunksnos kolegomis, tekstas, keletas žodžių ar tik parašas liudija apie bendravimą. Išvysite ir Lietuvos, ir lietuvių išeivijos kūrėjų autografus – Vytauto Alanto, Bernardo Brazdžionio, Kazio Bradūno, Balio Augino, Leonardo Andriekaus, Antano Gustaičio, Jono Juškaičio, Sigito Gedos, Jono Avyžiaus ir daugelio kitų.

Kiekviename įraše didžiulė pagarba Kazimierui Barėnui – gerbiamam rašytojui, maloniam kolegai, mielam bendradarbiui, brangiam bičiuliui, labai mėgiamam kolegai, gražios beletristikos kūrėjui. Tai vis dedikacijų autorių kreipiniai.

Zenono Ivinskio įrašas 1967 m. Berlyne vokiečių kalba išleistoje jo knygoje „Die Entwicklung der Reformation in Litauen bis zum Erscheinen der Jesuiten (1569)“ įkvėpė parodos pavadinimą: „Ponui redaktoriui K. Barėnui pagarbos ir padėkos ženklan“ (Bonn, 1967 m. rugsėjo 27 d.).

„Brangiam bičiuliui Kazimierui Barėnui, didžiai dėkodamas už Tūbotą Gaidį, 21 Veroniką ir kelis šimtus draugiškų žodžių, kuriais kadaise mane prisiminei, su šventais Naujųjų metų linkėjimais ir laiminimais“, – rašo Antanas Gustaitis 1973 m. lapkričio 30 d. Bostone, dovanodamas savo knygą „Saulės šermenys“.

„Atimk paukščiui giesmę ir sparnus – ir liks tik paukščio šešėlis. Atimk žmogui viltį ir svajones – ir liks tik žemės vieškeliais vaikščiojanti dulkė“, – rašo Balys Auginas savo knygą „Metaforų smuikas“ bendrai žengiant egzodo kelią dedikuodamas mielam bičiuliui Kazimierui Barėnui (Cleveland, 1993 m. vasario 2 d.).

Sigitas Geda poezijos knygą „Varnėnai po mėnuliu“ dovanoja „Mielam Kaziui Barėnui nuo tų pačių Vilniaus kalnelių širdingai – geram atminimui“ (1986 m. lapkričio 29 d.).

Kviečiame aplankyti parodą, pagerbti Kazimiero Barėno atminimą, atrasti mūsų šalies literatūros ir kultūros žymiuosius žmones siejusius ryšius, pajausti autografuotos knygos energetiką. Negalintiems atvykti siūlome atsiversti Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos įrašus mūsų bibliotekos elektroniniame kataloge – didelę dalį skenuotų dedikacijų vaizdų rasite čia.

Iliustracijoje Kazimieras Barėnas apie 1970 m., nuotrauka iš bibliotekoje saugomo Kazimiero Barėno rankraščių fondo

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
Tel. (8~45) 58 25 40