Leidinių paroda Tarmių metams

Leidinių paroda Tarmų metams

2013-uosius Seimas paskelbė Tarmių metais, juos įprasminome leidinių paroda GIMTOJI TARMĖ – GYVOSIOS KALBOS ŠALTINIS, kurią pristatome Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g., II a.).

Mūsų tarmės ir kalba yra viena iš valstybės saugotinų nematerialaus kultūros paveldo rūšių, puiki priemonė Europos daugiakalbystės kontekste išreikšti tautinę tapatybę. Pasak žinomo kalbininko Alekso Girdenio, praradę tarmę, „mes nejučiomis prarandame pačią vertingiausią savo asmenybės dalį, žengiame pirmąjį žingsnį į netikrų kosmopolitinių vertybių pasaulį… Kalba ir tarmė – tai ne šiaip ženklų sistema, tai – savotiškas pasaulio modelis, lyg nepakartojami langai, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį. Kuo daugiau tokių langų – tuo daugiau nepakartojamų žvilgsnių, tuo didesnė garantija, kad ir tauta, net ir visa žmonija daugiau sužinos apie pasaulį ir save pačią“.

Tad A. Girdenis ragina būti išmintingiems – eiti išvien su kultūringiausiomis Europos tautomis, kurios jau senokai suprato, kad tarmių naikinimas – tas pats etnocidas, kaip ir tautų.

Parodos lankytojų laukia turininga pažintis su bibliotekos fonduose sukauptais lingvistiniais turtais, atskleidžiančiais lietuvių  kalbos tarmių ir patarmių etninį savitumą, tarpusavio darną ir bendravimo su autentiškos kalbos atstovais prasmę, pažinti šnektų fonetines ypatybes,  kalbėsenos prozodiją, vokalizmą.

Parodoje pristatomi garsių kalbininkų tarmėtyrininkų mokslinių tyrimų veikalai,  monografijos, akademiniai leidiniai, mokslinių publikacijų rinkiniai, mokomosios priemonės, žodynai, tekstų rinkiniai, parengti remiantis gausia tarmine medžiaga. Eksponuojami leidiniai suteiks žinių dialektologijos, leksikografijos bei kitų kalbotyros sričių specialistams, etnografams, etnologams, kraštotyrininkams, istorikams, studentams, moksleiviams ir visiems tiems,  kam brangios lietuvių tarmės ir patarmės, šnektų unikalumas.

Tarmių metai teliudija, kad aidi lietuvio sielos skliautuos tėvų ir protėvių poringių motyvai: Unt kalna rugε, pakalnε kvečε... Unt kalna karklε subava, pakalnε vando liliava...

Kviečiame domėtis iki kovo 30 d.

EKSPONUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Parodą apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė

Parodą ir informaciją parengė
Birutė Urbanavičienė
Didžiosios skaityklos vyr. bibliotekininkė
Tel. (8~45) 46 55 65