Apie dailininko Audriaus Puipos kūrybą ir asmenybę

„Audrius Puipa: gyvenimo ir meno virtuozas“ (sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė, 2012)

Nuo balandžio 3 d. bibliotekos Menų skaitykloje (III a.) vienos knygos parodoje kviečiame susipažinti su leidiniu „Audrius Puipa: gyvenimo ir meno virtuozas“ (sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė, 2012).

Už šio leidinio apipavidalinimą dailininkei Ramunei Januševičiūtei skirta Knygos meno konkurso „Vilnius 2012” pagrindinė Metų premija.

Knygos pavadinimui jo autorė Ramutė Rachlevičiūtė parinko žodžius, kuriais įvardijo per Lietuvą keliavusią Audriaus Puipos kūrybos parodą.

Albumo pradžioje publikuojami svarbiausi dailininko kūriniai – akvarelės, kurias jis ilgai ir kruopščiai kūrė. Nors buvo baigęs grafikos studijas, visuomet grafiką suvokė kaip antrinę sritį. Dailininkas taip reitingavo kūrinius: svarbiausi – akvarelės, toliau – litografijos, ofortai, trečioje vietoje – serigrafijos, kurių jis pats (žinoma, tokia buvo tik autoriaus nuostata) net nelaikė savarankiškais kūriniais, o vadino reprodukcijomis.

Kūrybinga Audriaus Puipos asmenybė apglėbdavo viską – jis net meistravo kažkaip kitoniškai, puipiškai. Knygoje stengtasi surinkti kuo daugiau jo sumeistrautų artefaktų, taip pat laiškų, dienoraščių, piešinukų, kad skaitytojas susidarytų kuo išsamesnį vaizdą apie šį neeilinį menininką. Tam talkina knygos prieduose skelbiami dailininko laiškai, kai kur prie kūrinių cituojamos jų ištraukos. O toliau knygoje – tai, ką dailininkas be galo mylėjo – jo šeima, draugai, gyvieji paveikslai, na, ir žinoma, parodų bei kūrinių sąrašas, svarbiausios gyvenimo datos.

Paroda veiks iki gegužės 15 d.

Lankykitės!

Informaciją parengė
Vida Mikelevičiūtė
Menų centro vadovė
Tel. (8~45) 50 16 48