Knygų parodoje – apie Mažąją Lietuvą

Spaudinių paroda „Mažoji Lietuva: kraštas ir žmonės“

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) parengta spaudinių paroda „Mažoji Lietuva: kraštas ir žmonės“.

Parodoje eksponuojamos knygos atskleidžia Mažosios Lietuvos, teritorijos, integruotos Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos valstybėse, kelią, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo reikšmę lietuvių tautai. Pasak Mažosios Lietuvos raštijos tyrėjos dr. Liucijos Citavičiūtės, Mažojoje Lietuvoje nulemtu laiku dygo pirmieji lietuvių kultūros ir raštijos daigai, brendo tautinė savimonė.

Pristatome solidžias monografijas, enciklopedinius žinynus, istorines apybraižas, nuotraukų, senųjų atvirukų albumus, prisiminimų knygas, giesmynus, dainų rinkinius, supažindinančius su Mažojoje Lietuvoje gyvenusiais ir dirbusiais lietuvių ir vokiečių raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjais, be kurių darbų neįsivaizduojama lietuvių tautos istorija. Tai M. Mažvydas, K. Donelaitis, D. Kleinas, L. Rėza, J. Šulcas, M. Jankus, Vydūnas, P. Ruigys, I. Simonaitytė, G. Sauerweinas ir kt.

Knygų autoriai taip pat žinomi Mažosios Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojai: M. Gelžinis, B. Aleknavičius, prof. D. Kaunas, V. Bagdonavičius, V. Šilas, menininkai R. Urbonas, R. Borisovas ir kiti.

Parodoje eksponuojami gilios pažintinės prasmės ir vertės leidiniai atskleidžia šimtmečiais kurtą kultūros paveldą, istorijos raidoje persipynusius tikėjimus, kalbą, gyvavusias tradicijas, papročius. Pristatomi praeityje klestėję baltiškų šaknų miestai miesteliai – Tilžė, Karaliaučius, Ragainė, Įsrutis, Gumbinė, Labguva ir kiti.

Leidiniai gausiai iliustruoti, išsamiai papildyti raštų faksimilėmis, žemėlapiais, kita vertinga medžiaga.

Paroda veiks iki rugpjūčio 1 d.
Parodą apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė Rūta Kučytė
Didžiosios skaityklos
Vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8-45) 46 55 65