Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinių paroda

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia spaudinių paroda „Knygų pasaulyje: išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas“. 

Parodoje eksponuojami 2005–2013 m. išleisti leidiniai.

Knygos supažindina skaitytoją su įdomia, turtinga ir reikšminga senosios Lietuvos raštija, asmeninių bibliotekų (L. Sapiegos, J. Basanavičiaus ir kt.) katalogais, lietuvių literatūros istorija, Europos literatūros vertimais. Eksponuojamose monografijose, straipsnių rinkiniuose – Lietuvos išeivijos rašytojų (A. Nykos- Niliūno, Č. Milošo, A. Škėmos ir kt.) kūrybos tyrinėjimai, archyvinė medžiaga. Solidžiuose lietuvių rašytojų rinktiniuose raštuose, atsiminimų knygose – recenzijos, rankraščiai, laiškai, dienoraščiai, kalbos, interviu, kurie leis pajusti rašytojų, literatūros kritikų interesų platumą. „Tautosakos darbų“ rinkiniai patrauks folkloro tyrimų medžiaga, liaudies tradicijomis besidominčiųjų dėmesį.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – vienintelė tokio pobūdžio institucija pasaulyje, vykdanti ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios lietuvių literatūros paveldo tyrimus. Institute veikia senosios, naujosios, šiuolaikinės literatūros, tekstologijos, dainyno ir sakytinės tautosakos skyriai, tautosakos archyvas.

1996 m. įkurtas leidybos centras per metus išleidžia apie 30 mokslinių, mokslo taikomųjų ir populiarinamųjų leidinių.

Paroda veiks iki vasario 28d. Maloniai kviečiame domėtis!


Parodą ir informaciją parengė
Rūta Kučytė
Didžiosios skaityklos vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8-45) 465565


Parodą apipavidalino dailininkė
Milda Lašaitė