Pristatyta senųjų žemėlapių paroda

Spalio 8 d. bibliotekoje pristatyta senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda „Magni Ducatus Lithuaniae“, eksponuojama konferencijų salėje ir II a. ekspozicijų erdvėse. Pristatyme dalyvavo jos organizatoriai Aidonas Valkiūnas ir Eugenijus Leonavičius.

VšĮ „Senoji kartografija“ direktorius Aidonas Valkiūnas plačiau pristatė parodoje eksponuojamus žemėlapius.

Pradžioje pristatytas Centrinės Europos žemėlapis ir 1595 m. pirmasis atskirai išleistas Lietuvos žemėlapis „Lithvania“. Šis vieno garsiausių savo laikų kartografo Gerado Merkatoriaus atlasas simboliškai pradeda Lietuvos, kaip atskiros ir nepriklausomos valstybės, vaizdavimą.

Daugiausia dėmesio skirta Lietuvos kartografijos karūnai – 1613 m. kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio išleistam europinės reikšmės kartografijos kūriniui „Magni Ducatus Lithuaniae“. Spėjama, kad žemėlapį pradėta rengti apie 1590 m., o 1613 m. jis buvo išleistas pirmą kartą.

Žemėlapis pasižymėjo tikslumu ir gerokai lenkė to meto Vakarų Europoje sudarytuosius. Vien tik dabartinės Lietuvos teritorijoje pavaizduota apie 150 gyvenviečių ir 60 upių. Jį sudaro dvi dalys: LDK žemėlapis ir Dniepro vagos žemėlapis. Šis žemėlapis – vienas geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų jis buvo kopijuojamas, perdirbinėjimas Europos kartografų ir spausdinamas įvairiuose atlasuose.
 
Lankytojų susidomėjimo sulaukė ir pasakotojo pristatytas tekstas, spausdinamas kitose minėtų žemėlapių apie Lietuvą pusėse, kurį čia pateikiame. Jo vertimas tikrai sudomins lankytojus.

Organizatorius papasakojo ir apie eksponuojamus Prūsijos ir Mažosios Lietuvos bei Kuršo ir Žiemgalos žemėlapius, taip pat iš keturių vario raižinių sudarytą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapį, išleistus 1791 m. Vienoje „Fraz Johann von Reilly“ leidykloje.

Kitas parodos organizatorius, Eugenijus Leonavičius, trumpai papasakojo apie žymiausius senosios Europos kartografijos meistrus, atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į senovinių žemėlapių kartušus, kurie ne tik stebina savo puošnumu, bet yra ir be galo informatyvūs – savo iliustratyviais simboliais informuoja apie politinius santykius bei valstybės padėtį vaizduojamuoju laikotarpiu. Taip pat ragino pasidomėti XVII ir XVIII a. Lenkijos karalystės ir LDK žemėlapiais, kur galima pamatyti ir reikšmingus virsmus Abiejų Tautų Respublikos valstybingumo saulėlydyje – XVIII a. pabaigoje, kai Lietuva buvo plėšiama ir dalijama.

Antrojoje parodos dalyje II a. ekspozicijų erdvėse Aidonas Valkiūnas papasakojo apie retus XX a. žemėlapius, vieni jų liudija skausmingą Lietuvos valstybingumo sunaikinimą, remiantis 1939 metais sudarytu Ribentropo-Molotovo paktu.

Paroda veiks iki gruodžio 4 d.

Būtinai apsilankykite!

Mildos Lašaitės nuotraukos

Informaciją parengė
Vida Mikelevičiūtė
Menų centro vadovė
Tel. (8~45) 50 16 48