Unikali paroda supažindina su didžios asmenybės gyvenimu

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta leidinių, fotografijų ir dokumentų paroda „Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui 140“ – pirmoji kregždė miesto renginių plejadoje minint šios iškilios asmenybės jubiliejų.

Parodos atidaryme dalyvavo gausus būrys dvasininkų. Prisiminimais dalijosi vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, monsinjoras Juozapas Antanavičius, prelatas kunigas Bronius Antanaitis, kalbėję apie JE Kazimiero Paltaroko asmenybės bruožus, nuveiktus darbus, bendravimą su įvairiais žmonėmis, jo dvasios šilumą, pareigos jausmą, meno suvokimą ir daug kitų būdo savybių.

„Vyskupas Kazimieras Paltarokas buvo neabejotinai išskirtinė asmenybė ne tik religinėje, bet ir pasaulietinėje dimensijoje“, – sveikindamas susirinkusius sakė Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.

Bibliotekos direktorė Rima Maselytė dėkojo Panevėžio miesto savivaldybei, atsakingai žiūrėjusiai į vyskupo jubiliejui skirtų renginių organizavimą, pasidžiaugė, kad rengiant šią parodą vyko glaudus bendradarbiavimas su Panevėžio kraštotyros muziejumi, Panevėžio vyskupijos kurija, Švč. Trejybės bažnyčios rektoratu.

Vyskupas Kazimieras Paltarokas turėjo milžinišką įtaką Panevėžio religiniam ir kultūriniam gyvenimui. Su vyskupo vardu siejasi daug svarbių įvykių. Kristaus Karaliaus katedrą galime vadinti JE kūriniu, nes joje buvo įkūnyti jo sumanymai, mintys ir troškimai. Prelatas B. Antanaitis tvirtino, kad Katedra alsuoja vyskupo K. Paltaroko dvasia, kad ji tarsi švyturys, traukiantis tikinčiuosius. Jis pasakojo, kaip J. E. mylėjęs Panevėžį, kaip rūpinęsis žmonėmis, neturėjęs apibrėžtų darbo valandų ir galėdavęs net naktį atsikelti, jei žmogui prireikdavo jo ganytojiškos pagalbos.

Monsinjoras J. Antanavičius sakė manąs, kad tokia didinga ir šviesi asmenybė koks buvo vyskupas K. Paltarokas yra per mažai minima. Tereikia prisiminti, kiek jis išleido leidinių, kaip užstojo ateitininkus, kiek nuveikė kultūros baruose. Pasak monsinjoro, K. Paltarokas buvo idealus vyskupas, labai pakeitęs Panevėžį – malūnų miestą, ir nėra geresnės knygos susipažinti su tikėjimu kaip vyskupo parašytas Katekizmas.

Vyskupas emeritas J. Kauneckas prisiminė, kaip vertė Katekizmą į rusų kalbą, kaip šis leidinys buvo dauginamas tūkstančiais ir vežamas į Ukrainą. J.E. pasakojo, kaip vyskupas K. Paltarokas vaikystėje suteikęs jam Sutvirtinimo Sakramentą Pasvalio bažnyčios šventoriuje, kur buvo susirinkusios minios tikinčiųjų.

Renginį vedusi Albina Saladūnaitė rado gražių sąsajų tarp Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Paltarokų šeimos Joniškėlyje, priminė vyskupo K. Paltaroko apsilankymus pastate, kuriame įsikūrusi biblioteka, džiaugėsi, kad buvo išsaugotas vyskupo archyvas (nuotraukos, albumai, knygos, daiktai ir kt.), per prisiminimus atveriantis didžią asmenybę.

Paroda „Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui 140“ eksponuojama abiejose bibliotekos I aukšto ekspozicijų erdvėse. Iš projekto „Biblioteka – regiono kultūros paveldo sklaidos erdvė“ lėšų, kurias skyrė Lietuvos kultūros taryba bei Panevėžio miesto savivaldybė, įsigyta nauja ekspozicinė įranga, kuri suteikė galimybę iškelti iš saugyklų ir parodyti bibliotekos lankytojams daugiau originalių dokumentų.

„Siekiant deramai įamžinti pirmojo Panevėžio vyskupo atminimą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio vyskupijos kurija ir Panevėžio kraštotyros muziejumi. Ši paroda – tai minėtų įstaigų bendradarbiavimo rezultatas, suteikiantis lankytojams galimybę susipažinti su unikalia archyvine medžiaga, liudijančia vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimą ir veiklą.

Panevėžio Švč. Trejybės rektorate, Panevėžio vyskupijos kurijos archyve, Panevėžio kraštotyros muziejuje bei mūsų Bibliotekoje saugomos vyskupo autorinės knygos, jo autografais bei asmeniniu spaudu pažymėti, jam dedikuoti leidiniai, dokumentai, dvasininkų ir tikinčiųjų pagarbos jam ženklai – meniškai apipavidalinti sveikinimai ypatingomis progomis, unikalios fotografijos atskleidžia vyskupo gyvenimo kelią, veiklą, ryšius su kitais dvasininkais bei parapijiečiais, atveria galimybę pažinti jo publikuotą intelektualųjį palikimą“, – atidarant parodą kalbėjo Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja, šios parodos kuratorė Audronė Palionienė.

Pirmoje salėje lankytojai gali pamatyti nuotraukas, nuotraukų albumus, sveikinimus vyskupui K. Paltarokui bei jo asmeninius daiktus: spaudą, rašalinės komplektą, telefoną, rankinį laikrodį. Albumai yra dovanoti parapijiečių iš įvairių vietovių: Biržų, Pasvalio, Anykščių ir kitų. Juose – nuotraukos su įamžintomis vyskupo apsilankymo jų krašte akimirkomis.

Čia eksponuojamos 36 knygos ir 1 periodinis leidinys iš Retų knygų ir rankraščių saugyklos fondų, kur saugomi 65 vyskupo leidiniai. Švento rašto aiškinimai, katekizmai, parapijiečių pamokymai, ganytojiški laiškai, knygos su jo autografais bei spaudais. Seniausia bibliotekoje saugoma J.E. knyga „Sakyklai vadovas“ siekia 1911 metus. Kai kurias knygas iš senojo bibliotekos fondo saugyklos darbuotojai išsaugojo, paslėpę jas tarp lentynų.

Kitoje parodos erdvėje rodomos nuotraukos, kuriose atsispindi pagrindiniai vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimo ir veiklos momentai – keletas tėviškės vaizdų, gyvenimo Panevėžyje akimirkos, parapijų lankymas, katalikiški kongresai, bendra veikla su įvairiomis katalikiškomis organizacijomis. Vienas stendas skirtas vyskupo atminimo įamžinimo fiksavimui.

Parodoje eksponuojama ir literatūra apie vyskupą K. Paltaroką – atskiromis knygomis išleisti leidiniai bei leidiniai, kuriuose publikuoti straipsniai ar atsiminimai apie jį. Dominančius leidinius iš parodos galima skaityti skaitykloje, jei kito egzemplioriaus bibliotekoje nėra.

Stacionari paroda veiks iki 2016 m. kovo 31 d.

Bibliotekos interneto svetainėje galima apžiūrėti virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“, kurią parengė darbuotoja Aušra Veličkienė. Parodoje ne tik skaitmeninti nuotraukų bei knygų vaizdai, bet ir nemažai pilnateksčių dokumentų. Pasinaudojus portalo epaveldas.lt teikiama galimybe, daugelį parodoje eksponuojamų vyskupo K. Paltaroko knygų galima perskaityti savo kompiuteryje.

Paroda parengta įgyvendinant projektą „Biblioteka – regiono kultūros paveldo sklaidos erdvė“.

Projektą remia:

logolkt    itlkministerija    panevezio-miesto-savivaldybe

Tekstą parengė Virginija Januševičienė

Virginijaus Benašo nuotr.