Spaudinių paroda jubiliejiniams Gailestingumo metams

http://sacredartpilgrim.com/collection/view/20

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje, pasitinkant ir minint  Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metus, parengta spaudinių paroda KOL LAUKI, KADA AŠ TAVIN ATSIREMSIU... Ekspozicija veiks 2016 m. sausio 25 – kovo 31 d.

Gailestingumo žinia yra žinoma visame pasaulyje ir ypač po to, kai popiežius Pranciškus 2015 m. gruodžio 8 d. paskelbė Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metus. Bulėje „Misericordiae Vultus – Gailestingumo Veidas“ popiežius Pranciškus išdėsto plačią gailestingumo teologiją ir gailestingumo dvasingumą, su dideliu troškimu, kad tai nebūtų vien žodžiai, abstrakčios sąvokos, tačiau širdį ir protą paliečiantis suvokimas apie Dievą, gairės kasdieniam gyvenimui ir santykiams su tais konkrečiais žmonėmis, kuriuos sutinkame aplink save.

Neeiliniai jubiliejiniai metai, kuriais Pranciškus nori iškelti Dievo gailestingumą į viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenės dėmesio centrą, bus minimi iki 2016 metų lapkričio 20 dienos.

„Viešpatie, neužmiršk savo gailestingumo ir ištikimos meilės, – jie taip seni kaip laikas“ (Ps 25, 6).

Mokymą apie gailestingumą skelbė ir popiežius Jonas Paulius II savo antrojoje enciklikoje „Dives in misericordia“, kurioje konstatavo, jog šiuolaikinė kultūra tarsi verčia pamiršti gailestingumą, bet būtent todėl jį reikia skelbti, nes tame atsispindi tai, kas labiausiai žmogiška.

Šventaisiais Jubiliejaus metais kiekvienas kviečiamas leistis piligrimystės kelionėn – Į Romą ar kitas šventas vietas.

Popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų keliu siūloma aplankyti svarbiausias Lietuvos šventoves, kurias pažinti padės gausiai iliustruoti leidiniai. Vadovuose, žinynuose, meno albumuose išsamiai pristatomos piligrimų kelią sudarančios pagrindinės Lietuvos šventovės, jų kultūrinė, meninė ir svarbiausia – dvasinė jų reikšmė, pamaldumo tradicijos.

Parodos lankytojų laukia krikščioniškos kultūros skelbėjų ir skleidėjų veikalai: studijos apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą, jo klajones, Šv. sesers Marijos Faustinos Kovalskos – Dievo Gailestingumo apaštalės, apdovanotos ypatingomis sielos dovanomis, dvasios tėvo kun. Mykolo Sopočkos dienoraščius, popiežių Jono Pauliaus II , Benedikto XVI, Pranciškaus mokymą.

Pristatomi leidiniai aprėpia platų temų ir žanrų spektrą apie gailestingumo teologiją ir dvasingumą, pažindina su dvasinės raštijos sakytojų - bažnyčios patriarchų, kunigų, vienuolių intelektualiniu ir kūrybiniu palikimu, darbo ir gyvenimo liudijimais; šiuolaikinių dvasininkų aktualiaja publicistika, beletrizuotais pasakojimais apie skirtingu laiku gyvenusius krikščionis katalikus, tikėjimo kankinius ir išpažinėjus, kurių būtis paliko neblėstančią šviesą.

Atrasite stulbinančių patirčių, pasirinkimų, santykių, dvasinių procesų įvairovę, įžvalgų apie tikėjimo kelionę, kelio gaires ir klystkelius bei patikimų „dvasios vedlių“ liudijimų, autobiografinių apmąstymų, prasmingų tekstų sielovadai, pamokslų – homilijų, nešančių Evangeliją į mūsų kasdienybę, įkvepiančių švęsti gyvenimą, išgyventi jo apstumą.

Parodos lankytojus kviečiame domėtis, skaityti ir apmąstyti tai, ką švenčiame, kaupti ir dalintis dvasinėmis vertybėmis, kad galėtume užauginti ir skonėtis širdimi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus vaisiais.

Parengta pagal:

Dokumentu „Misericordiae vultus“ popiežius skelbia Gailestingumo metus. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-11-sestadieni-skelbiama-sventuju-metu-bule/129630


Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo jubiliejui. Prieiga per internetą: http://katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/lietuvoje/laiskas


Parodą ir informaciją parengė
Didžiosios skaityklos vyr. bibliotekininkė
Birutė Urbanavičienė
Tel. (845) 465565
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė