Gerbti, veikti, mylėti – visų laikų tolerancijos idėjos

Šiemet sueina 155-eri metai, kai gimė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, rašytoja, publicistė, filantropė, šviesuolė, visuomenės ir politikos veikėja. Šia proga Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kasmet surengiamą krašto paveldo konferenciją skyrė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tolerancijos idėjoms, jų sklaidai šiame amžiuje.

Konferenciją pakiliai atidarė bibliotekos direktorė Rima Maselytė, dalyvius sveikino Seimo narys Povilas Urbšys, kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Panevėžio miesto mero sveikinimą perdavė mero padėjėjas Petras Luomanas.

Pranešimus, pasisakymus ir diskusijas į visumą susiejo konferencijos moderatorius prof. Egidijus Aleksandravičius, jam talkino Greta Ratkutė. Pasak profesoriaus, šiais laikais tarp mūsų principų ir to, kaip gyvename, yra didelė properša. Tiek G. Petkevičaitės-Bitės, tiek šiais laikais svarbu, kaip gyventi tarp kitaip galvojančių, kaip bendrauti su kitokiais žmonėmis, kaip ginti savo įsitikinimus gerbiant kito įsitikinimus. Publicistas Donatas Puslys pabrėžė, kad tolerancija nėra pasyvumas, tai kaip tik veikimas ir buvimas ten, kur esi reikalingas.

Žmogaus teisių ekspertė Dovilė Šakalienė kalbėjo: lengviau priimti faktą, kad kiekvienas mūsų turime skirtingą savastį, požiūrį, gebėjimus ir savybes, nei mėginti sukontroliuoti naudojant neapykantą ir nepakantumą kaip spaudimo įrankį. Neapykanta alina, pagarba suteikia vidinę ramybę ir įtvirtina pagarbą sau. Dr. Jūratė Baltušnikienė pranešime nagrinėjo grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integravimosi temą, grįstą tyrimais. Pasak lektorės, jie jaučia atskirtį, visuomenė buvusių nuteistųjų nepriima, juk socialinę atskirtį patiria mažuma, integruotis, atsiverti jai turi padėti dauguma.

Pasak pranešėjos Albinos Saladūnaitės, lektorių iškeltas tolerancijos temas visomis prasmėmis gyvenimu buvo pavertusi Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Jos gyvenimas iš tikrųjų buvo pagal priesaką „mylėk savo artimą kaip pats save“ – meilė nutrina ribas tarp atstumtojo, kitaip mąstančio, vargšo ar okupanto.

Konferencijos rėmėjai – LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.

Kviečiame pažiūrėti GNTV televizijos reportažą iš konferencijos:

Virginijaus Benašo fotografijos

Informaciją parengė
Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38