Apie įvykius ir žmones

Juozo Miltinio palikimo studijų centre atidaryta fotomenininko Stanislovo Bagdonavičiaus fotografijų paroda „Iš seno albumo: laikas, įvykiai, vardai“, skirta paminėti centro dvidešimties metų sukaktį.

Ta proga legendinio režisieriaus namuose susirinko svečiai, kuriems brangus jo palikimas, kurie domėjosi jo sukurtu teatru ar buvo tiesiogiai su juo susiję. 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė dėkojo visiems, kurie savo rūpesčiu, darbais, patarimais prisidėjo prie centro atsiradimo, jo puoselėjimo, kurie nuolat lankėsi čia vykstančiuose renginiuose. „Per tuos gyvavimo metus būta visko: ir gražių akimirkų, ir sudėtingų momentų. Turime daug idėjų, kokia centro veikla galėtų būti ateityje“, – sakė ji.

Direktorės teigimu, Juozo Miltinio atminimo įamžinimu ir palikimo išsaugojimu labai rūpinosi režisieriaus bendražygis, aktorius Vaclovas Blėdis. Jo didelių pastangų dėka 1995m. sausio 30 d. Vyriausybė priėmė nutarimą buvusiame J. Miltinio bute Algirdo gatvėje įrengti memorialinį kambarį, biblioteką ir skaityklą. Tais pačiais metais patalpos perduotos G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai, o po rekonstrukcijos 1996 m. čia įkurtas Juozo Miltinio palikimo studijų centras.

Centro vadovė Angelė Mikelinskaitė kalbėjo apie istorinę atmintį saugančią kultūros įstaigą, jos ypatumus, įtaką miesto kultūriniam gyvenimui, apžvelgė per 20 metų čia vykusius svarbiausius įvykius, renginius, pristatė čia apsilankiusius garbingus svečius, džiaugėsi, kad centras reikalingas panevėžiečiams ir miesto svečiams, todėl jo patalpos buvo išplėstos.

Centre galima susipažinti su autentiška režisieriaus J. Miltinio gyvenimo aplinka, jo gurmanišką būdą liudijančiais daiktais, su turtinga daugiakalbe biblioteka, su vertinga meno kūrinių kolekcija. Apie biblioteką sukurtas filmas „Juozas Miltinis: knygos gravitacija“, gastroliavęs po Lietuvą, išleisti solidūs leidiniai.

Seimo narys Povilas Urbšys, sveikindamas su gražia sukaktimi, centro vadovei Angelei Mikelinskaitei dovanojo pyragą simbolišku „Bitutės“ pavadinimu, o fotomenininkui S. Bagdonavičiui – šaukštą, teigdamas, kad „dabar gyvename tokiais laikais, kada paprasti šaukštai virsta auksiniais“.

Fotomenininkas S. Bagdonavičius parodai „Iš seno albumo: laikas, įvykiai, vardai“ iš gausaus fotografijų archyvo atrinko tas, kurios, jo nuomone, geriausiai atspindi centre besilankiusius žmones, jų nuotaikas, tarpusavio ryšį. Beveik visos fotografijos rodomos pirmą kartą.

„Dvidešimties metų laikotarpį aprėpiančios fotografijos nėra tiksli chronologinė režisieriaus namų
įvykių – susitikimų, parodų, konferencijų – seka. Fotomenininkas atskirus užfiksuotus susitikimus,
įvykius jungia per situacijas, išryškindamas įdomius, spalvingus ir charakteringus žmones – jų
veidus, akis, gestus. Įdomu pastebėti, kad tarsi atsitiktinai įamžinti žmonės, žvelgiant iš laiko
perspektyvos, verčia ne tik žiūrėti, bet ir apmąstyti, išsiaiškinti, kodėl fotografas sudeda, gretina
ir talpina šiuos, o ne kitus žmones, kodėl jam taip svarbu įvykius atskleisti per pasirinktų žmonių
veidus. Gal todėl, kad taip sudėliota fotografija, nors ir užgoždama įvykio visumą, tampa
žvilgsnių, akių ir tarpusavio kontaktų vaizdais, kurie istoriją liudija iškalbingiau už patį praėjusį
laiką“, – taip A. Mikelinskaitė pristato parodą.

Parodos lankytojas tarsi eina centro istorijos keliu nuo pat jo atidarymo ceremonijos akimirkų iki vieno paskutinių renginių šiame centre – aktoriaus Petro Kežio gimtadienio. Kiekviena fotografija turi savo istoriją. Juozo Miltinio asmeninėje bibliotekoje įamžinti aktoriai Dalia Melėnaitė, Karolina Masiulytė, Rimantas Teresas, Donatas Banionis ir Albina Kėleris, Prezidento Algirdo M. Brazausko, aktoriaus Vaclovo Blėdžio ir bibliotekos direktorės Rimos Maselytės pokalbis, autografą ant savo paskutiniosios knygos apie J. Miltinį dedantis eseistas Tomas Sakalauskas, įspūdingu kaklaraiščiu ryšintis Algirdas Paulavičius, bendraujantis su teatro kritiku Egmontu Jansonu, Česlovo Pažemecko ir Sigito Stankūno diskusija Jono Švažo paveikslų fone.

S. Bagdonavičius tokią improvizuotą ekskursiją per laiką pravedė visiems susirinkusiems, išsamiai aptardamas kiekvienos fotografijos detales, čia įamžintus žmones. Daugelis jų, miesto kultūros šviesuolių, jau iškeliavę Anapilin: Donatas Banionis, Vaclovas Blėdis, Valdas Jatautis, Stasys Petronaitis, Eugenija Šulgaitė, Petras Steponavičius.

Šiltas bendravimas, įdomūs pokalbiai visad buvo režisieriaus J. Miltinio namų savastis. Parodos atidarymo svečiai džiaugėsi galimybe aptarti fotografijas, padiskutuoti. Kai kurių veidus galėjai pamatyti ir įamžintus fotografijose, ir gyvai. Aktoriai Algirdas Paulavičius, Albinas Kėleris, Rudolfas Jansonas, Eleonora Matulaitė, Petras Kežys, Česlovas Pažemeckas – ne scenoje, o šalia – bendraujantys su bičiuliais, prisimenantys įdomias istorijas.

Fotomenininkas S. Bagdonavičius susirinkusius nudžiugino malonia staigmena, visus apdovanodamas atvirukais – parodos fotografijomis su informacija apie J. Miltinio palikimo studijų centrą. Vienas šios informacijos teiginių: „2006 m. Juozo Miltinio fondas įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą ir pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija“.

Paroda veiks iki spalio 7 d.


Virginijos Januševičienės tekstas

Virginijaus Benašo nuotr.


.