Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios 700 metų jubiliejui

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia spaudinių paroda „Valdovas, atvėręs Lietuvą Europai“, skirta pažymėti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios 700 metų sukaktį.

Parodoje eksponuojami autoritetingų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų, kultūros istorikų, archeologų, heraldikos ir genealogijos specialistų leidiniai, nušviečiantys Gedimino laikų – XIII–XIV a. Lietuvos visuomenės gyvenimą, jos vidaus ir užsienio politinius santykius, valstybingumo raidą, atskleidžiantys Gedimino, vienos didžiausių ir galingiausių lietuvių valdovų dinastijos – Gediminaičių pradininko nuopelnus siekiant Lietuvos valstybę įtvirtinti Europoje.

Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas gimė apie 1275 m., Lietuvos valdovu tapo 1316 m. ir valdė iki pat mirties 1341 m. Buvo visapusiškas valdovas ir politikas, suvokęs tautos ir valstybės poreikius, galimybes ir pavojus. Nuo pat valdymo pradžios stengėsi pralaužti pagoniškos valstybės izoliaciją nuo krikščioniškosios Europos ir plėsti įtaką rusų žemėse. Buvo tikras savo laikmečio novatorius, nebijojo keisti ir keistis. Anot profesoriaus Edvardo Gudavičiaus, kaip ir Mindaugas, Gediminas praaugo savo meto visuomenę ir liko jos daug kur nesuprastas.

Gediminas stiprino valstybės valdymo sistemą, įtvirtino didžiojo kunigaikščio valdžią, į Vilnių perkėlė Lietuvos sostinę, modernizavo karybą, įvykdė pinigų reformą. Statydino bažnyčias, kvietė į Lietuvą katalikų vienuolius, pirklius, amatininkus. Buvo puikus diplomatas. Geriausiu jo diplomatinės politikos atspindžiu laikomi garsieji Gedimino laiškai. Juose, žadėdamas apsikrikštyti, bandė pralaužti Lietuvą kaip pagonišką valstybę supusią diplomatinę blokadą, siekė užmegzti ryšius tiesiogiai su popiežiumi ir kartu pasikviesti įvairių reikalingų specialybių žmonių. Laiškuose Vakarams prisistatė kaip galingas, savo valstybę išmintingai tvarkantis „lietuvių ir rusų karalius, Žiemgalos valdovas ir kunigaikštis“.

Gedimino valdoma valstybė sugebėjo atremti vokiečių riterių agresiją ir gerokai išplėsti savo valdas į rytus, drauge sulaikydama mongolų-totorių ekspansiją. Prisijungusi nemažai Rusios žemių, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Gedimino valdymo laiku tapo didvalstybe, svarbia politine jėga Vidurio ir Rytų Europoje.

Gediminas svarbus dar ir tuo, kad pradėjo lietuvių kilmės valdovų Gediminaičių dinastiją, kuri beveik 300 metų (iki Žygimanto Augusto mirties 1572 m.) valdė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Jis nebuvo pirmasis šios dinastijos atstovas, bet savo istoriniu vaidmeniu užgožė pirmtakus. XV–XVI a. Gedimino palikuonių valdžioje atsidūrė milžiniška Vidurio ir Rytų Europos teritorija tarp Baltijos ir Juodosios bei Adrijos jūrų.

Paroda veiks iki lapkričio 30 d.

Maloniai kviečiame lankytis!

Parodą apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė

Iliustracijoje: „Gediminas, Lietuvos žemės kunigaikštis“. Janina Malinauskaitė

Informaciją parengė
Valerija Pociūtė
Informacijos centro vadovė
Tel. (8~45) 46 55 65