Spaudinių paroda apie meną kolekcionuoti

Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia paroda „Kolekcionavimas yra ne tikslas, o kelionė“. Eksponuojami leidiniai apie kolekcionavimo istoriją Lietuvoje, garsius ir mažiau žinomus Lietuvos kolekcininkus, apie kolekcininkų vaidmenį kultūros plėtotei.

Pristatomi ypač įdomūs dailės, numizmatikos, faleristikos, kartografijos, kitų privačių kolekcijų katalogai.

Lietuvoje būta senų kolekcionavimo tradicijų, išryškėjusių Renesanso epochoje. Pirmuoju tikru kolekcininku galima laikyti Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Žygimantą Augustą (1520–1572), tikrą plataus akiračio Renesanso epochos žmogų. Turėjo didžiulę knygų kolekciją, gobelenų, paveikslų, ginklų, šarvų, papuošalų ir brangenybių, meno dirbinių rinkinius. Vaizduojamojo ir taikomojo meno rinkinius kaupė ir kitos didžiosios LDK giminės: Pacai, Sapiegos, Chodkevičiai, Radvilos, Oginskiai, Kosakovskiai, Romeriai ir kiti.

Kolekcionavimo istorijai ypač svarbus grafas, istorikas, kolekcininkas Eustachijus Tiškevičius (1814–1873), ne tik įkūręs ir vadovavęs pirmajam lietuviškam muziejui, bet ir dovanojęs nemažai eksponatų. Savo kolekcijas muziejui dovanojo Teodoras Narbutas, Liudvikas Sirokomlė, Konstantinas Tiškevičius, Reinoldas Tyzenhauzas, Kazimieras Vilčinskis ir kiti.

Pasauliniai karai, sovietinė okupacija išblaškė Lietuvos elitą, suniokojo meno vertybes, tačiau individualios kolekcijos fenomenas nebuvo sunaikintas ir atgijo. Po 1990-ųjų metų kilo meno vertybių rinkimo banga, o ir daugelis sovietmečiu slapta sukauptų turtų pateko visuomenės akiratin. Kartu susidomėta kolekcionavimo praeitimi, kolekcininkų asmenybėmis.

Kolekcionavimo raidą smarkiai pagyvino pastaraisiais dešimtmečiais susiformavęs naujas reiškinys – privatūs instituciniai kolekcininkai. Tai advokatų kontora „Ellex Valiunas“ (iki 2015 m. – „Lawin“), kolekcininko Viliaus Kavaliausko vadovaujamas „Lewben Art Fundacion“ ir Lietuvos išeivijos dailės fondas, kolekcininko Viktoro Butkaus įsteigtas Modernaus meno centras. Disponuodami didesnėmis lėšomis, jie turi galimybę kaupti ypatingos vertės kolekcijas, rengti parodas, leisti kolekcijų katalogus.

Parodoje eksponuojami išlikusių Lietuvos dvaruose kauptų meno kolekcijų albumai (Žemaitijos dvarų, didikų Oginskių, Tiškevičių). Dėmesį patraukia žymiausio XX amžiaus Lietuvos kolekcininko Mykolo Žilinsko meno kolekcijos gausiai iliustruotas katalogas, taip pat jau minėtų privačių institucinių kolekcininkų dailės, žemėlapių rinkinių albumai.

„Paveikslų kolekcionavimas yra aukščiausias kolekcionavimo laiptelis“, teigia garsus kolekcininkas Edmundas Armoška. Parodoje pristatomi ne tik jo sukauptų kolekcijų, bet ir kitų žinomų kolekcininkų – Vlado Žuko, Algimanto Miškinio, Gedimino Petraičio, Aleksandro Kubilo, Stasės Mičelytės ir kitų meno rinkinių katalogai.

Intriguoja Zigfrido Jankausko sukauptos šiuo metu vienos didžiausių privačių lituanistinių sidabro dirbinių kolekcijos katalogas. Ne mažiau stebina pašto istorijai skirtas įspūdingas veikalas „Paštas Lietuvoje“ (1-2 kn.), sudarytas remiantis itin turtinga Vyginto Bubnio pašto ženklų, vokų, antspaudų, atvirlaiškių kolekcija. O kolekcininko Domininko Kaubrio sukaupta didžiausia lietuviškų monetų privačia kolekcija pasinaudota leidžiant išsamų dviejų tomų katalogą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika“.

Parodoje eksponuojami leidiniai ir apie kitų įvairių objektų kolekcionavimą bei kolekcijas: laikrodžių, procesijų žibintų, druskinių, ženklelių, atvirukų, žemėlapių ir kt.

Maloniai kviečiame domėtis!

Veiks iki gegužės 31 d.

Parodą apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė

Informaciją parengė

Valerija Pociūtė
Informacijos centro vadovė
Tel. (8~45) 46 55 65