Kūrybingoje aplinkoje sukurtos keturios edukacinės programos bibliotekoms

Įgyvendindama projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2017 m. spalio 19–20 d. surengė dviejų dienų bibliotekų specialistų mokymų stovyklą neformalioje aplinkoje – kaimo turizmo sodyboje Anykščių r.

Mokymai skirti Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams, stovyklos tikslas – metodinių edukacinių programų, skirtų taikyti bibliotekose, sukūrimas.

Stovyklą vedė ir praktiniam darbui vadovavo lektorės iš Vilniaus universiteto doc. dr. Irena Stonkuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska. Lektorės dalyvius mokė rengti ir vykdyti edukacines programas nuo programos inicijavimo, aprašymo parengimo iki praktinio išbandymo grupėse.

Stovykloje žinių sėmėsi 17-ka Rokiškio, Anykščių, Kupiškio, Molėtų, Utenos, Ignalinos, Visagino, Panevėžio miesto ir rajono bibliotekininkų, kurie bibliotekose inicijuoja, rengia ir vykdo edukacines programas ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, suaugusiesiems, šeimoms, neįgaliesiems (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems). Pirmajame etape dalyviai buvo įtraukti į komandos formavimo žaidimus, kuriais buvo mokomasi geriau pažinti ir pajausti kitus grupės narius, susikoncentruoti, bendradarbiauti, išryškėtų lyderiai, formuotųsi komandinis darbas.

Siekiant sukurti edukacines programas, kurios galėtų būti įgyvendinamos kiekvienoje bibliotekoje, buvo išgrynintos naudingiausios ir perspektyviausios sritys, kurioms gali būti sukurtos edukacinės programos. Diskusijose pasirinkta kurti edukacines programas šeimai per fotografiją. Dalyvių grupės sukūrė keturias edukacijas, visų jų tikslas – suvienyti šeimą per fotografijų albumo kūrimą. Kiekviena grupė edukacijos kūrimui rinkosi skirtingus tikslus, metodus, įgyvendinimo būdus. Po kiekvienos edukacinės programos išbandymo vyko bendri grupių aptarimai, kuriuose buvo įsivertinama, įvardinti trūkumai, nustatytos galimos kliūtys, tęstinumo galimybės.

Dalyvių darbas vyko įsivertinant atliktą darbą pagal J.R. Katzenbacho ir D. K. Smitho 1992 m. sukurtą ir plačiai naudojamą komandinio darbo įsivertinimo modelį.

Visas keturias dalyvių sukurtas edukacines programas lektorės įvertins metodiškai ir perduos organizatoriams elektroninio metodinio leidinio sukūrimui. Leidiniu, kurį numatyta sudaryti š.m. lapkričio mėn., galės naudotis visos regiono bibliotekos.

Stovyklos dalyviams buvo įteikti pažymėjimai. Kaip bendraautoriai jie bus pažymėti metodiniame leidinyje.

Projekto rėmėjai:

LKT ir LRKM logotipai


Laimos Butkūnienės nuotraukos

PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija