Parodoje „Reformacijai – 500“ eksponuojami rečiausi dokumentai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos diena. Atidaryta paroda „Reformacijai – 500“, kurioje eksponuojami LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai ir jų kopijos, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje.

Tik parodos atidarymo metu buvo galima pamatyti M. Lutherio į vokiečių kalbą išverstą Bibliją, Brastos Bibliją ir kitų labai vertingų leidinių originalus.

Renginyje dalyvavo LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Retų spaudinių sk. vedėja dr. Daiva Narbutienė, senosios periodikos sektoriaus bibliografė Agnė Zemkajutė.

2003 m. rugsėjį buvo pasirašyta mokslinio ir kūrybinio bendradarbiavimo sutartis tarp LMA ir Panevėžio miesto savivaldybės. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos parodų kuratorė Vida Mikelevičiūtė apžvelgė Panevėžyje vykusius renginius, rodančius glaudžius LMA Vrublevskių bibliotekos ir PAVB ryšius. Skaityti pranešimai konferencijose, rengtos dokumentų parodos.

LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas kalbėjo apie turtingus bibliotekos fondus. Juose saugoma beveik 3 400 000 dokumentų vienetų, iš kurių maždaug 300 000 rankraštinių dokumentų ir 300 000 retų spaudinių. Jie gali papasakoti ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio raštijos istoriją. Bibliotekos darbuotojai stengiasi kuo plačiau pristatyti sukauptas vertybes visiems, kuriems yra svarbi senoji Lietuvos kultūra.

Renginio metu atidaryta paroda „Reformacijai – 500“, kurioje eksponuojami svarbiausi ir įdomiausi dokumentai, atspindintys Reformacijos istoriją, jos pradžią ir jos raidą. Solidų pranešimą apie parodoje rodomus leidinius ir jų autorius parengė Vrublevskių bibliotekos senosios periodikos sektoriaus bibliografė Agnė Zemkajutė.

Paroda aprėpia didesnį laikotarpį negu 500 metų. Jau anksčiau įvairūs katalikų dvasininkai kalbėjo apie poreikį reformuoti Bažnyčią, tad ir paroda pradedama dviejų tokių „protėvių“ – Jano Huso (1369–1415) ir Girolamo Savonarolos (1452–1498) – veikalais. Svarbią vietą parodoje užima Martino Lutherio parašytos bei išverstos knygos. Čia galima pamatyti įvairius jo veikalus, iš kurių ne vienas tapo savotišku XVI a. bestseleriu: Mažojo katekizmo (Enchiridion) 1529–1563 m. buvo išleista daugiau nei 100 000 egzempliorių. Plačiau apie parodą čia

Konferencijų salėje buvo parodytos vertingosios knygos, kurias buvo galima pamatyti tik atidarymo metu. Didžiulio susirinkusių susidomėjimo sulaukė 1545 m. M. Lutherio Biblijos vokiškasis vertimas ir Brastos Biblija – Brastos spaustuvėje Mikalojaus Radvilos Juodojo rūpesčiu ir lėšomis 1563 m. išspausdintas Šventojo Rašto vertimas į lenkų kalbą.

PAVB direktorė Rima Maselytė dėkojo svečiams ir dovanojo naujausią bibliotekos leidinį – dokumentų rinkinį „Kelio pradžia: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921–1940 metais". Medžiagą šiam leidiniui surinko PAVB istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. stenduose paroda „Reformacijai – 500“ bus rodoma iki vasario 10 dienos.

Virginijos Januševičienės tekstas

Valdo Somovo nuotr.