Paroda „Tiesa ir Meilė”

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje I aukšto stenduose iki lapkričio 30 d. veiks paroda „Tiesa ir Meilė”, skirta Lietuvos katalikių moterų sąjungos 110 metų jubiliejui.

Pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas, kuriam pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, įvyko 1907 m. Kaune. Tai buvo padrąsinimas visoms Lietuvos moterims burtis draugėn ir siekti lygybės, švietimo, ekonominės gerovės kėlimo. 

Deja, kilus nesutarimams, suvažiavimas skilo į dvi atšakas – liberaliąją ir katalikiškąją. 1908 m. Kaune įsteigiama atskira Lietuvių katalikių moterų draugija (1994 m. atkurta į Lietuvių katalikių moterų sąjungą.) Organizacija siekė „suvienyti lietuves katalikes moteris bendram kultūriškai-visuomeniškam darbui“. 

Per ilgą savo gyvavimo laikotarpį, LKMD nuveikė išties daug šalies moterų labui. Organizacija steigė švietimo įstaigas ir kvietė jaunas merginas mokytis ūkio bei amatų. Leido laikraštį „Lietuvaitė”, vėliau –„Moterų balsą”, dar vėliau – „Moterį”. Draugijos įkurti darbo paieškos tarpininkavimo biuras ir darbo namai padėjo jaunoms moterims įsikurti ir dirbti mieste. Vaiko ir motinos globos namai rūpinosi besilaukiančiomis, vienišomis moterimis. 

Stiprus Lietuvių katalikių moterų balsas skverbėsi ir į politinę areną. 1918 m., kai į Vilniuje sušauktą lietuvių konferenciją nebuvo pakviesta nė viena moteris, organizacija ėmėsi ryžtingų veiksmų. Tų pat metų visuotiniame draugijos susirinkime sklandė kovinga feminizmo dvasia. Moterys priėmė ir įteikė Lietuvos Tarybai rezoliuciją, kurioje reikalauta, kad į Tarybą būtų pakviestos dalyvauti ir moterys.  

1940 m., katalikių moterų veikla, kaip ir visos Lietuvoje gyvavusios katalikiškos ar tautinės minties veiklos, buvo uždrausta.

Kaip ir I-ojo pasaulinio karo metais, taip ir po 1940-ųjų, katalikių moterų darbų ir leidybos tąsa – emigracijoje. Tik šį kartą ilgam, iki 1994-ųjų.

Panevėžio katalikių moterų draugijos, pradėjusios kurtis 1915-aisiais, garsėjo labdara, švietėjiška ir kultūrine veikla, taip pat po 1940-ųjų, – nutilo.

Lietuvos katalikių moterų sąjungą, šįmet švenčiančią 110-ąsias įkūrimo ir 100-ąsias atkūrimo metines, pagerbė ir Lietuvos Seimas. 2018-ieji paskelbti Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais. 

Biblioteka šią sukaktį pažymi paroda „Tiesa ir Meilė”. Čia glaustai pristatoma draugijos istorija, eksponuojami Lietuvoje ir užsienyje leisti žurnalai ir kiti leidiniai. Puikus parodos akcentas – Panevėžio katalikių moterų draugijos vėliava. 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius