Panevėžio regiono bibliotekos

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų
– Panevėžio ir Utenos apskrityse – veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras

Teikiame profesinę paramą abiejų apskričių bibliotekų specialistams, organizuojame mokymus jų kvalifikacijai kelti. Analizuojame šių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą, rengiame šios veiklos apžvalgas.

Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacija „Ad astra“

Panevėžio veiklos teritorijai priklausančios savivaldybių viešosios bibliotekos

Panevėžio apskrities švietimo įstaigų bibliotekos

Panevėžio veiklos teritorijai priklausančių savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos rodikliai

Bibliotekininkui aktualu