Praeitį saugantys tekstai: atsiminimų apie Panevėžio kraštą leidiniai ir rankraščiai bibliotekos fonduose

Nuo spalio 16 d. bibliotekos ekspozicijų stenduose (I a., Respublikos g. 14) veiks spaudinių ir dokumentų paroda „Praeitį saugantys tekstai: atsiminimų apie Panevėžio kraštą leidiniai ir rankraščiai bibliotekos fonduose“.

Bibliotekoje sukauptas didelis fondas publikuotų ir vis dar rankraščiuose esančių prisiminimų tekstų. Eksponuoti parodoje atrinkome kraštiečių atsiminimus, kuriuose pasakojama apie Panevėžio kraštui ir regionui svarbius įvykius, įstaigas, žmones.

Kiekvienas žmogus per savo ilgesnį ar trumpesnį gyvenimą išgyvena daugybę įvykių, sutinka pačių įvairiausių žmonių, savo ar ne savo valia atsiduria ten, kur istorijos girnos negailestingai mala visus, ten pakliuvusius. Žmogaus gyvenimas – individuali ir unikali istorija. Atsiminimai – visa tai, kaip individualų santykį su visuomenės istorija užfiksuoja ir žvelgdama per subjektyvumo prizmę pateikia mūsų sąmonė.

Rašydami atsiminimus žmonės turi tikslą apibendrinti savo patirtį, nueitą kelią ir palikti ateinančioms kartoms informaciją apie tai, ką jie patys nuveikė, kokius žmones savo gyvenime sutiko, kaip suvokė jų kartai tekusius istorijos išbandymus ir kaip jie patys visa tai vertina. Ši patirtis, apipinta asmeniniais išgyvenimais, dažnai tampa patraukliu literatūros kūriniu. Atsiminti ir priminti kitiems – tokia yra atsiminimų rašymo prasmė.

Parodoje eksponuojami literatūrologės Vandos Zaborskaitės, aktoriaus Donato Banionio, valstybės veikėjų Nepriklausomoje Lietuvoje Alfonso Gilvydžio, Juozo Urbšio, rašytojų Alfonso Keliuočio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir kitų autorių (medikų, dvasininkų, valstybės veikėjų ir kt.) atskiromis knygomis išleisti atsiminimų tekstai; publikuoti įvairių autorių atsiminimai apie kalbininkus Joną Jablonskį ir Juozą Balčikonį ir kitus žymius kraštiečius; didelė kolekcija mūsų krašto politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų.

Bibliotekos rankraštyne saugomas didelis nepublikuotų atsiminimų rankraščių fondas. Savo apimtimi ir aprašomomis temomis jie labai skirtingi. Parodoje išvysite tik nedidelę dalį šio fondo. Tai istorikės Onos Maksimaitienės, rašytojos Nijolės Jankutės-Užubalienės, kunigo Henriko Prialgausko, mokytojų Aleksandros Šilgalytės, Venanto Morkūno, Emilijos Juzulėnienės, medikės Almonės Marcinkevičiūtės-Bernadišienės ir kitų įdomių asmenybių autografai.

Atsiminimai rašomi tam, kad juos skaitytų. Ši paroda – tai žinutė visiems savo kraštu besidomintiems: biblioteka yra ta vieta, kur galima rasti tai, ką užrašė kiti bei atnešti saugoti tai, ką užrašėte Jūs.

Iliustracijoje – kanauninko Juozo Stakausko 1943 m. Panevėžyje rašytų atsiminimų pirmos dalies viršelis. Rankraštis saugomas Bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
Tel. (8~45) 58 25 40