Paroda poeto Petro Zablocko jubiliejui paminėti

Bibliotekos I a. ekspozicijų stenduose (Respublikos g. 14) parengta fotografijų, rankraštinių dokumentų ir knygų iš bibliotekos fondų paroda „Atsivers mano vasarų klėtys“, skirta paminėti pedagogo, poeto Petro Zablocko 100-uosius gimimo metus.

2014 m. sausio 3 d. sukako 100 metų, kai Smaliečių kaime (Biržų r.) gimė būsimasis mūsų krašto pedagogas, poetas Petras Zablockas. Paroda atskleidžia prasmingą jo gyvenimo kelią bei nuo pat vaikystės jį lydėjusią kultūrinę ir literatūrinę veiklą.

Eksponuojamos Petro Zablocko šeimos, mokslo metų Biržų gimnazijoje, Klaipėdos (po 1939 m. Klaipėdos krašto aneksijos – Panevėžio) pedagoginiame institute, tarnybos Lietuvos kariuomenėje, darbo mokyklose ir tremties metų nuotraukos, dokumentai, laiškai bei kita unikali medžiaga, iliustruojanti poeto gyvenimą, kūrybą, jo kūrybinius bei ryšius su iškiliom mūsų krašto asmenybėm. Parodoje rasite Petro Zablocko knygas „Einu per rugienas“ (1992), „Sekmadienių prieklėčiai“ (1995), „Po tuo dangum“ (1997), „Pakeliui“ (2001) bei poezijos rinkinius, kuriuose publikuoti P. Zablocko eilėraščiai: Intos tremtinių poezijos antologiją „Benamiai“ (1989), poezijos rinkinį „Tremtinio Lietuva“ (1990) ir kitus eilėraščių rinkinius.

Parodoje panaudota autentiška rankraštinė medžiaga, saugoma Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje, Petro Zablocko rankraščių fonde, kurį bibliotekai perdavė poeto žmona Valė Zablockienė.

Parodą parengė Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė Sigita Marcinkevičienė, apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė.

Veiks iki vasario 27 d.

Kviečiame apžiūrėti parodą!

Nuotraukoje Petras Zablockas apie 1970 m.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyrius
Tel. (8~45) 58 25 40