Kad kasdienybė būtų pašventinta

Bibliotekoje vykusios vienuolių benediktinų gyvenimą atskleidžiančio fotografijų albumo „Ora et labora. Palendriai“ sutiktuvės sukvietė daugybę susidomėjusių. Fotografijos leidžia, Algimanto Aleksandravičiaus žodžiais tariant, pažvelgti į klauzūrą, uždarą pasauliečių akims vienuoliškąjį gyvenimą.  

Sveikindamas susirinkusius JE vyskupas Lionginas Virbalas sakė, kad kiekvienas žmogus yra begalinis, todėl įkalinimas atrodo baisus, bet koks apribojimas – didžiausia kančia. O štai pas brolius vienuolyne, į jų kompleksą, visi važiuoja. Kokios pas juos atsiveria erdvės, kur žmogus spinduliuoja.

„Mūsų tikėjimas konkretus, reikia paprastų dalykų, karučių, valties, kalbėjo Vyskupas. Šitoj visumoj atsiveria begalinė Dievo erdvė, veiksmas pasidaro kaip malda, dvasingumas atsiveria už žodžių. Šie vaizdai – pakvietimas praregėti širdimi, Dievo užkalbintos širdies regėjimas.“

Į susitikimą atvykęs Palendrių vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius pasakojo, kad Panevėžys – jo gimtasis miestas, šis albumo pristatymas – dingstis padėkoti miestui, mokytojams, kurie išaugino, atvėrė kelią, į kurį pats nesitikėjau ateiti. „Mano žodžiai – džiaugsmas ir padėka, ką norėčiau perteikti,“ sakė jis.

Tėvas Kazimieras Milaševičius kalbėjo apie vienuoliškojo gyvenimo ištakas, Šv. Benediktą, vienuolystės vakaruose steigėją, benediktiniškojo dvasingumo bruožus. „Vienuolių gyvenime maldai tenka ypatinga vieta, vienuolio profesija ir yra melstis. Vienuolis – trokštantysis, visą gyvenimą ieškantis Dievo kaip vienintelio turto. Mes ieškome mūsų asmeninio atsakymo į egzistencinį klausimą, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžintąjį gyvenimą. Žmogus buvo sukurtas pačiam Dievui, kad būtų Jo pripildytas ir apdovanotas. Šį nesibaigiančios laimės troškimą turime įgyvendinti.“

Kasdienybė svarbi vienuoliškame gyvenime, kasdienybė pašventinama, tai džiaugsmas gyventi tuo, kas mums duota. Albumo pavadinimas „Ora et labora“ kilo iš benediktiniškojo gyvenimo darbu ir malda, nes darbas ir malda vienuoliškame gyvenime ypač susiję – darbas tampa malda, viena tampa kitu, šia tarnyste turime garbinti, šlovinti, dėkoti, užtarti žmoniją. Maldos dėka tampame imlūs Dievui bei gebančiais tarnauti žmonėms, pasakojo Tėvas.

Sesuo Gabrielė, atvykusi iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno, su gyva šypsena ir nuotaikingai vedė per benediktinų istoriją nuo pat šv. Benedikto gimimo apie 480 m., benediktinų ir benediktinių Lietuvoje istoriją iki šių dienų.  

Fotografas Algimantas Aleksandravičius į albumą pažvelgė profesionalo akimis. Knyga, pasak jo, gerai sumaketuota, didelio formato fotografijos vertingos, visos nuotraukos gražiai sukomponuotos. Geri portretai, pajausta aplinka, dvasia, rimtas, labai solidus jauno žmogaus darbas, sakė jis.

Knygos pristatymo metu buvo demonstruojamos neįtrauktos į albumą nuotraukos. Fotografuodamas vienuolių kasdienybę fotografas Eugenijus Barzdžius jų padarė apie 8 tūkstančius, iš kurių atrinko 80 pačių geriausių, pateiktų albume.

Fotografas E. Barzdžius, pasakojo Tėvas Kazimieras, jam nebuvo žinomas iš anksčiau, jis atvyko į vienuolyną pabūti, paskui paklausė, ar galima fotografuoti. Buvo sutarta, kad fotografuojant nebus trikdoma vienuolyno regula ir tyla, taigi jo dirbant nesimatė, pasakojo Tėvas. Atrinkdami vaizdus fotografas ir vienuoliai daug diskutavo, rezultatu buvo visi patenkinti.

Bibliotekoje rasite skaitytojams dovanotą albumą „Ora et labora“ su tėvo Kazimiero palinkėjimu „Vienuolių kasdienybė tepraskaidrina ir tepašventina jūsų kasdienybę“.

Virginijaus Benašo fotografijos

Informaciją parengė
Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38