Lietuvos dvarų paveldą pristatanti spaudinių paroda

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia spaudinių paroda „Dingusių ir atgimstančių dvarų Lietuva“.

Paroda skiriama unikaliam, gilias europines šaknis turinčiam Lietuvos dvarų paveldui. Eksponuojamose monografijose, straipsnių rinkiniuose, meno albumuose pateikiama žinių apie išnykusių, išlikusių ir atstatomų dvarų istoriją, sodybų pastatų architektūrą, čia gyvenusias garsias dvarininkų šeimas, kauptas turtingas bibliotekas, ištisų kartų dokumentų archyvus, meno, kultūros vertybių kolekcijas, parkų suplanavimą ir pan.

Knygos gausiai iliustruotos dabartinėmis ir istorinėmis dvarų nuotraukomis, žemėlapiais, kuriuose pažymėti jau veikiantys ir dar restauruojami Lietuvos dvarai.

Lietuvos dvarai – neatskiriama mūsų valstybės istorijos dalis. Tai Lietuvos kultūros salos, kuriose užaugo, mokėsi, dirbo šviesiausi Lietuvos žmonės, garbingų ir senų giminių palikuonys, be to, dvarai – Vakarų Europos kultūros, mokslo ir technikos naujovių kelias į Lietuvą.

XIX–XX a. sandūroje dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo apie 3300 dvarų sodybų.

Dvarų sodybas sudarė rūmai, pagalbiniai gyvenamieji namai ir kiti gamybiniai statiniai, kai kada – bažnyčia arba koplyčia, parkai, sodai. Iki XVII a. dvarų gyvenamieji pastatai buvo mediniai, renesanso epochoje pradėti statyti mūriniai rūmai. XIX a. II pusėje orientuotasi į Vakarų kultūrą, kviečiami kitų šalių architektai: L. Marconi suprojektavo Trakų Vokės, J.Husas – Užutrakio, Lorentzas – Plungės dvaro sodybas.

Deja, suirutės, karai, sovietinė okupacija suniokojo daugelį Lietuvos dvarų, jie buvo apleisti, užmiršti, išgrobstyti. Ir tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę vėl padidėjo dėmesys dvarų kultūrai, pastatų atstatymui, likusių meno vertybių grąžinimui, restauravimui. Iki mūsų dienų išliko beveik 600 dvarų sodybų ar jų fragmentų.

Dvarai traukia savo magiška energetika. Jie įdomūs savo architektūra, mįslingais griuvėsiais, kažkada čia gyvenusių žmonių likimais. Naujas perspektyvas dvarų paveldo išsaugojimui atveria Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Tikimasi, kad susitelkus bus įmanoma išsaugoti bent dalį dvarų ir į juos grįš meno, grožio, kultūros dvasia.      

Paroda veiks iki gegužės 31d.

Maloniai kviečiame domėtis!

Iliustracijoje – Rietavas. Dvaro rūmai, XIX a. pastatyti I. Oginskio (N. Ordos piešinys)

Informaciją ir parodą parengė
Vyresn. bibliotekininkė Rūta Kučytė

Parodą apipavidalino dailininkė
Milda Lašaitė