J. Miltinio palikimo studijų centras mini 20 metų!

Rugsėjo 5 d. (pirmadienį) 17 val. Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo 54-19) atidaroma paroda „Iš seno albumo: laikas, įvykiai, vardai“, skirta paminėti dvidešimt J. Miltinio centro gyvavimo metų.

Fotomenininko Stanislovo Bagdonavičiaus fotografijose J. Miltinio centro istorija atskleidžiama per fotomenininko matymo ir foto objektyvo prizmę. Istorinėje, meninėje ir dokumentinėje fotografijoje fiksuojami įvykiai, žmonės ir situacijos žiūrovui suteiks naujų potyrių, atvers netikėtą santykį su žmonėmis ir praeities įvykiais, galbūt sukels nostalgiją negrįžtamai praėjusiam laikui.

Eksponuojamose fotografijose įamžinti dabar jau Anapilin išėję žmonės, buvę neatskiriama miesto kultūrinio gyvenimo dalimi, dar taip neseniai lankęsi Juozo Miltinio palikimo studijų centro renginiuose, parodose, susitikimuose. Tai Donatas Banionis, Vaclovas Blėdis, Valdas Jatautis, Stasys Petronaitis, Regina Zdanavičiūtė, Eugenija Šulgaitė, Petras Steponavičius. Šviesus jų buvimas ir drauge praleistas laikas liko mūsų visų atminime bei šios parodos fotografijose.

Parodos fotografijose ir tie režisieriaus Juozo Miltinio mokiniai, su kuriais ir šiandien susitinkame, prasilenkiame, bendraujame – Algirdas Paulavičius, Dalia Melėnaitė, Petras Kežys, Albinas Kėleris, Rudolfas Jansonas, Česlovas Pažemeckas...

Ypač smagiai nuteikia 1996 metų Juozo Miltinio palikimo studijų centro atidarymo fotografijos.

Paroda veiks iki spalio 7 d.

Kviečiame lankytis!

Juozo Miltinio palikimo studijų centro informacija