Spaudinių, dokumentų, rankraščių parodos

2018 12 05–2019 01 30 Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje spaudinių paroda „PAJUSTI TIRPSTANTĮ LAIKĄ: laiko pavidalai filosofijoje ir poezijoje"

2018 10 30–2018 11 30 Dokumentų paroda „Tiesa ir meilė“, skirta Lietuvos katalikių moterų sąjungos 110 metų jubiliejui

2018 09 10–2018 11 30 Bibliotekos retų knygų fondo leidinių paroda „Iš Lietuvos spaustuvių istorijos: Valstybės spaustuvei – 100“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

2018 08 02–2018 10 30 Fotografijų ir dokumentų paroda „Tebūnie tikslas – menas“, skirta dailininko Povilo Šiaučiūno 70-mečiui

2018 05 10–2018 08 31 Fotografijų ir leidinių paroda „Atostogos tarpukario Lietuvoje“

2018 04 19–2018 05 Paroda „Šimtas mažųjų varpų iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“ iš Arvydo Kazimiero Karaškos asmeninio rinkinio

2018 02 19–2018 03 31 Dokumentų ir fotografijų paroda „Spektakliui Audra – 40“

2018 02 13–2018 04 30 Dokumentų paroda „Vasario 16-osios akto signatarai – lietuviškos spaudos darbininkai“

2018 02 02–2018 02 27 LR Seimo kanceliarijos parengta paroda „Didžiojo tikslo link: Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“

2018 01 16–2018 02 10 Paroda „Reformacijai – 500“, kurioje eksponuojami LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai ir jų kopijos, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje

2017 11 21–2017 12 30 Fotografijų ir poezijos leidinių paroda „Tomas Venclova: taip artėja žodis“

2017 08 01–2017 10 02 Dokumentų paroda „Scientia – stela in via: Lietuvos mokslą kūrusios ir kuriančios asmenybės“

2017 06 05–2017 07 31 Spaudinių paroda „Kai tikėjimas keitė pasaulį: Reformacijai – 500“

2017 05 15–2017 07 31 Spaudinių paroda bibliotekos 95-mečiui „Bibliotekos senasis fondas: ką panevėžiečiai skaitė tarpukariu“

2017 04 20–2017 05 14 Paroda „Panevėžio krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje"

2017 03 17–2017 04 17 Knygų paroda „Prancūzija - visada gera mintis"

2017 04 12–2017 05 31 Paroda „Kolekcionavimas yra ne tikslas, o kelionė"

2017 03 22–2017 06 01 Paroda „Piešinys egodokumentikoje: menininkų laiškai Juozui Miltiniui"

2017 03 06–2017 04 11 LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų ir fotografijų paroda „Pirmojo pasaulinio karo frontuose"

2017 02 20–2017 03 21 Paroda Motiejaus Lukšio (1907 - 1996) jubiliejinei sukakčiai paminėti

2017 02 06–2017 03 31 Spaudinių paroda „Varpu sugaudusi lietuviška tartis“

2017 01 31–2017 04 30 Spaudinių paroda „Septynios mylios sauso tilto, gale rožė žydi“ : pavasario kalendorinės šventės ir papročiai

2017 01 03–2017 02 15 „Leidiniai apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius: ką įsigijome 2016-aisiais“

2016 09 26–2016 11 30 Spaudinių paroda „Valdovas, atvėręs Lietuvą Europai“(Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios 700 metų sukakčiai)

2016 09 05–2016 09 30 Spaudinių paroda „Kaip išgyventi XXI amžiuje: šiuolaikinio žmogaus baimės“

2016 09 01–2016 10 31 Dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“, skirta Panevėžio pedagogės ir kultūros veikėjos Elenos Gabulaitės 100-osioms gimimo metinėms

2016 06 01–2016 08 31 Spaudinių paroda „Knygos – istorijos liudininkės: bibliotekos senojo fondo vertybės“

2016 05 11–2016 08 31 Dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Didis dvasios mokytojas“, skirta monsinjoro Jono Juodelio 95-osioms gimimo metinėms paminėti

2016 04 11–206 05 31 Spaudinių paroda „...visada įsivaizdavau rojų kažkuo panašų į biblioteką“

2016 03 04–2016 04 04 Spaudinių paroda „Leidiniai apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius: ką įsigijome 2015-aisiais“

2016 01 21–2016 03 31 Spaudinių paroda, skirta gailestingumo metams „Kol lauki, kad aš į tave atsiremčiau“

2015 12 10–2016 01 30 Spaudinių paroda „Tenai, anapus pasaulio audinio...“

2015 10 21–2015 11 30 Spaudinių paroda „Šeima psichologų akiratyje“

2015 10 19–2016 03 21 Leidinių, fotografijų ir dokumentų paroda „Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui 140“

2015 09 01–2015 10 20 Spaudinių paroda „O tos mergužėles puikūs rūbužėliai... Lietuvių tautiniai rūbai: raštai ir spalvos“

2015 06 11–2015 08 11 Spaudinių paroda „Gamta vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V. Gėtė)“

2015 04 15–2015 06 10 Spaudinių paroda „Patriam tuam mundum existima“

2015 03 17–2015 05 02 Knygų ir fotografijų paroda Juozo Balčikonio atminimui pagerbti

2015 02 10–2015 04 10 Spaudinių paroda „Radvilos Lietuvos valstybės gyvenime: Mikalojui Radvilai Juodajam – 500“

2014 12 19–2015 01 31 Spaudinių paroda „Pašvęstasis gyvenimas: vienuolynai Lietuvoje"

2014 12 03–2015 02 01 Paroda lietuviškos spaudos draudimo panaikinimui paminėti

2014 11 17–2014 12 17 Spaudinių paroda „Mitas, ritualas, kultas pasaulio kultūrose"

2014 10 15–2014 11 27 Paroda iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos „XVI amžiaus kelionių albumas"

2014 10 08–2014 12 04 Senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda „Magni Ducatus Lithuaniae"

2014 06 04–2014 07 31 Latvių grožinės literatūros knygų lietuvių kalba paroda „Mums viena zeme, viena saule, tā pati mūsu jūra“

2014 04 22–2014 05 31 Spaudinių paroda „Dingusių ir atgimstančių dvarų Lietuva"

2014 04 07–2014 04 30 Kilnojamoji paroda „Pasaulio danas Sørenas Kierkegaardas - teologas, filosofas, rašytojas (1813-2013)", skirta paminėti 200-sioms gimimo metinėms

2014 02 01–2014 03 08 Vienos knygos paroda „Tapytoja Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė"

2014 01 24–2014 02 27 Knygų, dokumentų ir fotografijų paroda „Petrui Zablockui - 100"

2014 01 10–2014 02 28 Spaudinių paroda „Knygų pasaulyje: išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas"

2014 01 02–2014 01 31 Vienos knygos paroda „Tekstilininkui Juozui Balčikoniui - 90"

2013 11 18–2014 01 10 Paroda „Knygos Lietuvos istorijos mylėtojams"

2013 10 16–2013 11 20 Spaudinių ir dokumentų paroda „Praeitį saugantys tekstai: atsiminimų apie Panevėžio kraštą leidiniai ir rankraščiai bibliotekos fonde"

2013 10 11–2013 10 31 Spaudinių paroda „Garsai kaip vaistai: muzikos terapija"

2013 09 16–2013 10 10 Spaudinių paroda „Dailės terapija: pasaulis manyje, aš pasaulyje"

2013 09 02–2013 10 25 Vienos knygos paroda - albumas „Pilgrimage" („Piligrimystė")

2013 05 21–2013 08 01 Spaudinių paroda „Mažoji Lietuva: kraštas ir žmonės"

2013 05 17–2013 06 30 Vienos knygos paroda - monografija „Jonas Rustemas"

2013 04 15–2013 05 30 Fotografijų ir bibliotekos rankraščių fondo paroda „Tarpukario Panevėžio fotografai ir fotografijos"

2013 04 03–2013 05 20 Spaudinių paroda „Praeities ir dabarties gija: asmenų, šeimų ir giminių istorijos"

2013 04 03–2013 05 15 Vienos knygos paroda, skirta dailininko Audriaus Puipos kūrybai ir asmenybei

2013 03 27–2013 05 18 Paroda legendiniam Juozo Miltinio spektakliui „Mirties šokis"

2013 03 05–2013 04 01 Leidinių apie Panevėžio kraštą paroda

2013 01 23–2013 03 30 Leidinių paroda Tarmių metams

2013 01 15–2013 02 10 Vienos knygos paroda, skirta dailininko Prano Gailiaus kūrybai

2013 01 14–2013 02 28 Paroda „Pagarbos ir draugiškumo ženklai: autografai ir dedikacijos Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos knygose"

2012 12 07–2013 01 20 Knygų paroda „Dieviško perlo šviesa: Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas" 

 2012-11-20–2013 01 31  Dokumentų ir fotografijų paroda „Švietėjiška Karkų šeimos gyvenimo idėja"

2012 10 26–2012 12 10 Vienos knygos paroda apie tekstilininkę Miną Levitan-Babenskienę

2012 10 25 - 2012 12 10 Knygų paroda „Kalbėtis ir suprasti: bendravimo psichologijos pažinimas"

2012 10 01–2012 10 25 Knygų paroda „Tokia buvo pradžia: knygos, kurias skaitė pirmieji bibliotekos lankytojai"

2012 09 19–2012 11 05  Laiškų su autoriniais dailininkų darbais paroda „Laiškas kaip meno kūrinys: dailininkų kūrybos apraiškos laiškuose režisieriui Juozui Miltiniui" 

2012 09 04–2012 09 16  Paroda „Bibliotekos svečių autografai"

2012 09 03–2012 10 25  Vienos knygos paroda apie Michelangelo Buonarotti

2012 08 28–2012 09 27  Psichologijos leidinių paroda „Emocinė sveikata - atsparumui ir džiaugsmui"

2012 07 03–2012 08 28  Vienos knygos paroda apie Raimundą Sližį

2012 07 03–2012 08 31  Knygų paroda „Santarvės salos. Lietuvos saugomos teritorijos"

2012 07 03–2012 08 31  Knygų paroda „Naujos enciklopedijos, enciklopediniai žodynai ir žinynai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje"

2012 06 25–2012 08 31  Spaudinių ir dokumentų paroda „Profesorės Vandos Zaborskaitės sugrįžimai"

2012 05 09–2012 05 31  Senųjų knygų, bibliotekos bendraamžių, paroda

2012 04 03–2012 05 15  Vienos knygos paroda: „Graffiti world: street art from five continents"

2012 02 13–2012 03 30  Vienos knygos paroda: „Art Deco complete: the definitive guide to the decorative arts of the 1920s and 1930s"

2012 01 03–2012 02 10  Vienos knygos paroda: Alberto Giacometti: a biography of his work