2018 12 05–2019 01 30 Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje spaudinių paroda „PAJUSTI TIRPSTANTĮ LAIKĄ: laiko pavidalai filosofijoje ir poezijoje"

Belaukiant švento (liturginio) laiko šviesos, atsningant tarptautiniam literatūros festivaliui „Panevėžio literatūrinė žiema“, bibliotekos Didžiojoje skaitykloje ( II a.) parengta spaudinių paroda „PAJUSTI TIRPSTANTĮ LAIKĄ: laiko pavidalai filosofijoje ir poezijoje".

Nors filosofijos ir poezijos keliai išsiskiria į skirtingus išraiškos pavidalus, tačiau jų abiejų šaknys keroja toje pačioje dirvoje – žodyje.

Laiko tematikos aktualumas liudija ne tik jos „amžinumą“, bet ir šiuolaikinių filosofų pastangas iš skirtingų perspektyvų ir skirtinguose kontekstuose iš naujo artikuliuoti laiko pavidalus.

Jūsų dėmesiui – filosofų ir poetų kalbėjimas apie laiką filosofijos mokslo veikaluose: Henri Bergsono, Sioreno Kierkegaardo filosofinėse interpretacijose, Martino Heideggerio, Emanuelio Levino įžvalgose, Levo Karsavino filosofinėse refleksijose.

Skaitykite lietuvių poezijos grandų ir Literatūros Žiemoje laukiamų poetų eilėraščių knygas, rinkinius, kurių antraštės, atverdamos eilėraščių gelmes, atskleisdamos laiko ir laikiškumo patirtis, prabyla verlibru: „ O laike, o niūniavime manęs / lėtojo laiko aky / dvi saujos laiko / laikas yra nekaltas / tarp laikrodžio rodyklių / kai žodžių sielos ima šviest / apsvaigęs būtimi / gražinu tau laiką / laikas išeina pats / žiemos poezija / švaraus buvimo / laikinai amžinai“.

Kviečiame į bendrą kelionę po filosofiją ir poeziją, pajusti dvasios šviesą „erdvės properšose ir laiko šuliniuose“ (Naglis Kardelis).

Laukiame apsilankant!