Virtualios parodos

2012 07 02

SAVIIEŠKOS IR SAVIŽINOS MARŠRUTAIS: PSICHOLOGINĖS LITERATŪROS PAŽINIMAS

SAVIIEŠKOS IR SAVIŽINOS MARŠRUTAIS: PSICHOLOGINĖS LITERATŪROS PAŽINIMAS

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė šviečiamojo pobūdžio projektą „Pažinkime save“, kurio tikslas – šviesti bendruomenę psichikos sveikatos ir savęs pažinimo srityse.

Norėdami praplėsti aktualią projekto idėją, bibliotekos darbuotojai parengė virtualią psichologijos spaudinių parodą.

Šiuolaikinėje visuomenėje žmogaus dvasinė sveikata – viena didžiausių ir kartu labiausiai pažeidžiamų vertybių. Gyvenimo tempas, mūsų galimybes viršijantys uždaviniai, neatitinkantys žmogiškos būties prasmės pajautimo, kelia įtampą ir nerimą. Bandydamas susivokti galimybių erdvėje, atrasti poreikių pritaikymo ir patenkinimo būdų, siekdamas asmeninės laimės, laisvės, individualaus arba bendrojo gėrio, žmogus kuria arba keičia savo vertybinį modelį.

Mūsų moderniajame amžiuje populiarėja psichologijos mokslų svarba, auga psichologinės literatūros paklausa. Psichologijos knygos kviečia į stebuklingą kelionę žmogaus proto veikimo keliu, atskleisdamos gilesnį savęs pažinimą ir priėmimą – psichologija ar jos pagrindai reikalingi kiekvienam, juos galima panaudoti bet kokiame darbe ar bet kurioje gyvenimo situacijoje.

Visą gyvenimą mes bandome suvokti priežastis, kodėl vieni turtingi, kiti vargšai, vieni sveiki, kiti serga ir t.t. Atsakymų į tuos klausimus mes ieškome sunkiuose apmąstymuose ir rimtose knygose, turinčiose išminties ir vilties informaciją.

Virtualioje parodoje pristatomų psichologijos leidinių temų srautas varijuoja nuo klasikinių iki šiuolaikinių psichologijos krypčių, naujausių psichologijos tendencijų, atskleidžiančių įdomiausius požiūrius į mūsų psichikos galimybes, pateikia daugybę netikėtų faktų apie mūsų psichiką.

Kviečiame susipažinti su naujosios populiariosios psichologijos pozityvaus mąstymo krypties leidiniais, skatinančiais sėkmingo žmogaus gyvenseną ir tikslų realizavimą: svajok, planuok, veik, nebijok suklysti, prisiimk atsakomybę ir dar šimtai patarimų.

Siūlome pažinti itin paklausius, pasaulinį garsą pelniusius psichologijos mokslo klasikų, psichoterapeutų, psichoanalitikų, universitetų dėstytojų, dvasinių mokytojų, praktikų-konsultantų veikalus, mokslinius straipsnius, praktinius vadovus, esė, įkvepiančius skatinti psichologinę saviugdą, asmeninį tobulėjimą.

Pristatoma psichologijos mokslų klasikų, tokių kaip A. Adler, V. Frankl, S. Freud, E. Fromm, Karen Horney, A. Maslow, I. Yalom asmenybės teorijų studijos, ugdančios bendrąjį išsilavinimą, turinčios net terapinį poveikį.

Nuo to, ar rasime atsakymus į savo klausimus, priklauso ir mūsų gyvenimo kokybė, ir galimybė susikurti tenkinančius santykius su kitais žmonėmis bei pajusti gyvenimo prasmę kuriant savo sielos pastatą.

Bibliotekos fonduose rasite platų ir įvairų leidinių pasirinkimą psichologijos pažinimo tema. Kviečiame domėtis!

Paroda sudaryta iš dviejų dalių:

I. KLASIKINĖS IR ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS LITERATŪRA

Literatūros sąrašas

II. POPULIARIOJI MEILĖS, TRADICINIŲ VERTYBIŲ IR DVASINIO TOBULĖJIMO PSICHOLOGIJA

Literatūros sąrašas

Informaciją parengė
Didžiosios skaityklos vyr. bibliotekininkė
Birutė Urbanavičienė
Tel. (8~45) 46 55 65