...PRIVANDRAVOJAU MARGĄJĄ KARČEMĖLĘ: KARČEMOS, SMUKLĖS, TRAKTIERIAI LIETUVOS ŠIAURĖS RYTŲ AUKŠTAITIJOJE