Leidinių užsakymas ir skolinimas

Leidinių užsakymas

Iš bibliotekos leidiniai užsakomi per elektroninį katalogą internetu arba Bibliotekos vietos tinkle. Užsakymo per elektroninį katalogą internetu instrukcija.

Leidinius užsakyti per elektroninį katalogą galima iš Saugyklos, Abonemento ir Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus.

Leidinius, užsakytus iš Abonemento ir Saugyklos pasiimti reikia Abonemente.

Leidinius, užsakytus iš Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus pasiimti reikia tame skyriuje.

Informaciją apie paruoštus užsakymus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare.

Leidiniai iš skaityklų atvirųjų fondų neužsakomi.

Skolintis leidinius į namus gali visi registruoti bibliotekos vartotojai.

Leidinių išdavimas

Leidiniai į namus išduodami: Abonemente (Respublikos g. 14), Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4), ir Menų skaitykloje (Respublikos g. 14).

Leidinių rezervavimas

Jei visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, skaitytojas jį gali rezervuoti naudodamasis bibliotekos elektroniniu katalogu arba pateikdamas žodinį prašymą bibliotekininkui. Rezervuoti leidinius galima iš Abonemento skyriaus (Respublikos g. 14) bei iš Vaikų literatūros skyriaus (Aukštaičių g. 4).

Leidinių skolinimo terminai

Iš Bibliotekos į namus skaitytojai gali pasiskolinti 30 dokumentų 30 dienų.
Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.
Skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti 2 kartus pratęstas, jeigu dokumento nereikalauja kiti skaitytojai. Dokumentų grąžinimo terminas pratęsiamas skaitytojo prašymu bibliotekoje, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu: Abonemento skyriui tel. 845 46 54 97, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ; Vaikų literatūros skyriui tel. 43 56 77, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , Saugyklos skyriui tel. 845 46 55 54, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , Menų skaityklai tel. 845 46 55 52, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , savarankiškai bibliotekos kataloge internetu, programa „Skype“ (pavb_respublikos_14).

Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare.
Jei neaišku, kaip tai padaryti, galite paklausti pasinaudodami paslauga „Klausk“, programa „Skype“ (pavb_respublikos_14).

Delspinigiai

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, imamas Bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas 3 centų mokestis už kiekvieną uždelstą Bibliotekos darbo dieną ir dokumentą.

Įsakymas dėl delspinigių už laiku negrąžintus bibliotekos dokumentus.

Į namus neskolinami leidiniai

Reti ir vertingi dokumentai, enciklopedijos, žodynai, knygos su autografais, serialiniai ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, mikrokopijos, vaizdiniai, kartografijos, garso ir vaizdo dokumentai, vieninteliai egzemplioriai (išskyrus grožinę literatūrą), dokumentai, išleisti iki 1946 m., į namus neskolinami. Jais galima naudotis skaityklose.

Kontaktinis asmuo
Janina Janickienė
El. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (845) 46 54 97