Mokamos paslaugos

Atsisiųsti paslaugų sąrašo ir jų kainoraščio tekstą PDF formatu

Eil. nr.Paslaugos pavadinimasApimtis / KainaPaslaugos teikimo vieta
1. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS *
1.1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas 1,00 Eur Respublikos g. 14
Registratūra

Aukštaičių g. 4
Vaikų literatūros skyrius
1.2 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas 1,00 Eur
* pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I–IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą.
2. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS (atliekamas bibliotekos darbuotojų) **
2.1 Spaudinių kopijavimas (atliekamas Bibliotekos darbuotojų) A4 – 0,10 Eur

A3 – 0,20 Eur
Respublikos g. 14
Periodikos skaitykla

Aukštaičių g. 4
Vaikų literatūros skyrius
2.2 Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0,10 Eur Respublikos g. 14
Menų skaitykla (III a.)
2.3 Garso įrašo kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) į skaitmeninę laikmeną 1 min. – 0,20 Eur
2.4 Garso įrašų fragmentų suvedimas iš kelių laikmenų iki 30 min. – 2,00 Eur

nuo 31 iki 80 min. – 4,00 Eur
3. DOKUMENTŲ SKENAVIMAS (atliekamas Bibliotekos darbuotojų):**
3.1

Dokumentų skenavimas

Ne bibliotekos fondų dokumentus ir fotografijas (A3, A4 ir mažesnio formato) lankytojai gali nemokamai skenuoti Kraštotyros skaitykloje esančioje skaitmeninimo savitarnos erdvėje.

A4, A3 – 0,10 Eur Respublikos g. 14
Didžioji skaitykla;
A3 - tik Kraštotyros skaitykla
3.2 Dokumentų skenavimas A4, A4, A3 - 0,10 Eur; 
A2, A1 - 2,0 Eur
(failų formatai *.tif, *.jpg, *.pdf)
Vasario 16-osios g. 10
Regioninio skaitmeninimo skyrius, 205 kab.
3.3 Retų, unikalių dokumentų (spausdintinių, rankraštinių ir kitų dokumentų) skenavimas:**
3.3.1 XVIII – XIX a. dokumentų 1 skaitmeninis vaizdas – 2,00 Eur Respublikos g. 14
Kraštotyros skaitykla
3.3.2 XX a. dokumentų iki 1945 m. 1 skaitmeninis vaizdas – 1,00 Eur
3.3.3 dokumentų nuo 1945 m. 1 skaitmeninis vaizdas – 0,60 Eur
4. DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS IŠ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ:**
4.1 Dokumentų spausdinimas A4 nespalvotai – 1 puslapis – 0,10 Eur Respublikos g. 14
Didžioji skaitykla

Aukštaičių g. 4
Vaikų literatūros skyrius
4.2 Dokumentų spausdinimas A4 spalvotai - 1 puslapis – 0,30 Eur Respublikos g. 14
Didžioji skaitykla
** Kopijuojant, spausdinant, skenuojant dokumentus privaloma laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
5. DOKUMENTŲ PARSIUNTIMAS IŠ KITŲ BIBLIOTEKŲ PER TARPBIBLIOTEKINĮ AR TARPTAUTINĮ TARPBIBLIOTEKINĮ ABONEMENTĄ
5.1 Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš Lietuvos bibliotekų Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus Respublikos g. 14
Vartotojų aptarnavimo skyrius
5.1.1 Dokumento kopijos atsiuntimas iš Lietuvos bibliotekų Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.2 Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš užsienio bibliotekų
5.2.1 Dokumento ar jo kopijos atsiuntimas Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.2.2 Dokumento grąžinimas Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus
6. BIBLIOTEKOS PATALPŲ IR ERDVIŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA****
6.1 Konferencijų salės su įranga 1 val. – 35,00 Eur Respublikos g. 14
Registracijos tarnyba
6.2 Konferencijų salės su įranga ir patalpa kavos pertraukoms 1 val. – 55,00 Eur
6.3 Kompiuterių mokymo klasė su įranga (11 darbo vietų) 1 val. – 25,00 Eur
6.4 Fotografavimas ir filmavimas bibliotekos patalpose, komerciniais tikslais 1 val. – 20,00 Eur
6.5 Kitų Bibliotekos erdvių 1 val. – 25,00 Eur
***Patalpų nuomos kainos galioja Bibliotekos darbo laiku. Nuomojant patalpas ilgiau nei 4 val., taikoma 10% nuolaida, nuomojant patalpas po Bibliotekos darbo valandų, nuomos valandos įkainis didinamas 15%, nuo faktiškai viršyto laiko.
7. REKLAMOS PASLAUGOS
7.1 Komercinės dalomosios medžiagos sklaida bibliotekos patalpose iki 500 vnt. – 30 Eur/ mėn.

nuo 501 vnt. – 50 Eur/mėn.
Respublikos g. 14
Registracijos tarnyba
7.2 Komercinių reklaminių plotų (plakatai, stendai, kilnojamoji atributika ir pan.) įrengimas Bibliotekos patalpose A4 – 1,50 Eur / 7 d.

A3 – 2,00 Eur/ 7 d.

A2 – 2,50 Eur / 7 d.

Kiti formatai: 1m2 – 7,00 Eur / 7 d.
7.3 Kitos paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama Bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje Nuo 15,00 Eur iki 500 Eur
8. KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
 8.1 Edukacinių renginių organizavimas 1 asmeniui nuo 1,00 Eur iki 6,00 Eur Respublikos g. 14 Registracijos tarnyba      (I a.) Aukštaičių g 4 Vaikų literatūros skyrius. Algirdo g. 54-19 J.Miltinio palikimo studijų centras (II a.)
 8.2

Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas pagal individualią užklausą 
Literatūros sąrašas jūsų rašto darbo tema

1 bibliografinis įrašas – 0,10 Eur

1 bibliografinio įrašo kaina – 0,50 Eur

Respublikos g. 14
Didžioji skaitykla (II a.) Kraštotyros skaitykla (II a.)
 8.3

Bibliotekos leidybinė produkcija

Leidinio kaina nustatoma, pagal apskaitos dokumentus

Respublikos g. 14
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius (I a.)
 8.4

Kvietimų ir afišų maketavimas, renginiams vykstantiems Bibliotekos patalpose, fizinių ir juridinių asmenų užsakymu. (spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo  įkainiai nurodyti 2-4 punktuose)

Maketo parengimas skelbimams, kvietimams ir skrajutėms - 15 Eur

Respublikos g. 14
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius (I a.)
 8.5 Dokumentų įrišimas kietu viršeliu, iki A4 formato naudojant standartinę dengiamąją dangą  Vienas dokumentas - 7,0 Eur Respublikos g. 14 Registracijos tarnyba (I a.)
 8.6  Dokumentų įrišimas spirale

iki 25 lapų - 1,0 Eur
iki 45 lapų - 1,5 Eur
iki 65 lapų - 2,0 Eur
iki 100 lapų - 2,5 Eur

8.7 Laminavimas

A3 - 2,0 Eur
A4 - 1,5 Eur
A5 - 1,0 Eur
A6 - 0,50 Eur