Straipsnis

2019 04 08

Bitės knygų klubas

Bitės knygų klubas

Balandžio 9 d. 17.15 val. Menų skaitykloje – Bitės knygų klubo susitikimas.

Skaityti daugiau...

2019 04 01

„Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2″

Projekto trukmė: 2016–2019 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje, Rijekos viešojoje bibliotekoje Kroatijoje ir Amsterdamo viešojoje bibliotekoje Olandijoje bei individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgys praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. (845) 502038

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa

220x133-1424777232418

2019 04 01

„Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Projekto trukmė: 2018 06 18–2021 06 30

Projekto pristatymas
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.

Projekto metu planuojamos veiklos
modernizuoti VEPIS;
sukurti 9 naujas el. paslaugas;
parengti naują skaitmeninį turinį;
aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.

Numatomas projekto rezultatas
Sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais:
Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
„Vieno langelio“ paslauga;
Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
Muzikos iš natų grojimo paslauga;
Žemėlapių pateikimo paslauga;
Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Kiti projekto metu siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška; interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas; didesnė kultūrinio turinio sklaida; gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Jovita Verbickienė, Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ,
tel. (8 45) 46 47 37

Projektą finansuoja
ES Europos regioninės plėtros fondas

ES-lesos-Lietuvai lrkm.lt

2019 04 01

„Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“

Projekto trukmė 2019 06–2020 08

Projekto pristatymas
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje – neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo, darbo su kompiuterinėmis programomis mokymai, komandinio darbo, viešo kalbėjimo užsiėmimai, lyderystės, savireklamos, maketavimo, laiko planavimo ir kitos apklausoje nurodytos veiklos didinančios asmens motyvaciją ir konkurencingumą darbo rinkoje. Į projekto vykdymą bus siekiama įtraukti ir miesto bendruomenę, kuriamas bendradarbiavimo tinklas.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto metu jaunimui ir miesto bendruomenei bus sudaromos galimybės mokytis ir naudotis bibliotekoje įkurta „Virtualios grafikos studija“, kurioje lankytojams bus vedamos įvairios edukacinės programos, pažintinės veiklos, bus siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį per organizuojamas kompetencijų ugdymo, savirealizacijos veiklas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. (8 45) 46 47 37

Projektą finansuoja

PVVGirESlogo