Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922–1939)

Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922–1939)

1919 m. gruodžio 20 d. 

Lietuvos Laikinosios Vyriausybės sprendimu Centrinis Valstybės knygynas Kaune pradėjo savo veiklą.

1920 m. liepos 19 d.

Vyriausybė suteikė teisę Centriniam Valstybės knygynui steigti savo skyrius su skaityklomis ir pavedė steigimo reikalus tvarkyti vietos savivaldybėms.

1921 m. gruodžio 1 d.

Panevėžyje įkurta pirmoji valstybinė viešoji biblioteka – Panevėžio apskrities valdyba priėmė sprendimą Centrinio Valstybės knygyno skyrių įkurti prie „Aido“ kultūros draugijos. Vedėja paskirta Elžbieta Jodinskaitė.

Jodinskaite  

 Elžbieta Jodinskaitė

1922 m. rugsėjo 1 d.

Biblioteka, tuomet vadinta knygynu, skaitytojams duris atvėrė Šeduvos g. (dabar – Vasario 16-osios g. 20). Iš namo savininko Malinino nuomoti 3 kambariai. Pradinį fondą sudarė 1 397 knygos.

 02 pirmoji kn  078

Pirmuoju numeriu bibliotekos inventorinėje knygoje įrašyta knyga – trijų dalių Jono Jonilos „Veikalai, veikalėliai ir vertimai eilėmis“ (išleista JAV „Tėvynės mylėtojų draugijos“ pastangomis, spausdinta Tilžėje 1912 m.). Visi trys tomai ir dabar saugomi Bibliotekoje, tik, deja, ne tie patys šios knygos egzemplioriai.

 03  04

Pirmosios inventorinės knygos pirmas lapas

1923 m. balandžio 12 d.

LR Švietimo ministerijos atlikto Bibliotekos patikrinimo metu Biblioteka turėjo 1 783 knygas, visus Lietuvoje leidžiamus laikraščius ir žurnalus, keletą pavadinimų laikraščių iš Vokietijos ir JAV. Patikrinimo išvadose konstatuota, kad „Panevėžio knygynas gali būti pavyzdžiu mūsų visiems kitiems knygynams“.

1925 m.

Patalpoms tapus per ankštoms, 1925 m. iš namo savininko Malinino Bibliotekai pradėtas nuomoti visas namas. Patalpas sudarė erdvi salė skaityklai, keletas kambarių Bibliotekos fondui ir butas sargui.

1926 m.

Bibliotekos fonduose buvo 6 230 knygų, jų išduotis per metus – 57 705. Skaitykloje apsilankė 41 184 lankytojai.

1929 m.

Pradėtas sudarinėti sisteminis ir kryžminis katalogai.
Knygininke pradėjo dirbti Pranė Kalpokienė.

05 Kalpokiene

Pranė Kalpokienė

1930 m.

Metų pabaigoje Biblioteka turėjo 8 400 spaudinių, 1 418 skaitytojų, kurie perskaitė 29 685 knygas.

1930 m.

Biblioteka persikėlė į patalpas Respublikos g. skersgatvyje, o 1932 m. – į Savitarpio paskolos draugijos pastatą Respublikos g. 16.

06

Pastatas Panevėžio bataliono g. (Respublikos g. skersgatvyje).
 
Pro langą žiūri bibliotekininkė Pranė Kalpokienė

1934 m.

Gautas antras knygininkės etatas.

1936 m. rugsėjo 1 d.

Priėmus valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą, Centrinis Valstybės knygynas tapo Valstybės centrine biblioteka, o jo skyriai – valstybinėmis viešosiomis bibliotekomis. Panevėžio valstybinė viešoji biblioteka tapo pavaldi LR Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentui.

1937 m. sausio 1 d.

Biblioteka turėjo 11 892 knygų fondą, 1 214 registruotų skaitytojų.

Į titulinį