Fotografijos

Straipsnio indeksas

Nuotraukos iš Marijos Barėnienės sukauptų straipsnių iškarpų rinkinio, saugomo Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje Kazimiero Barėno fonde.

Kazimieras Barėnas – gimnazistas. Apie 1928 m.

Su broliais Jonu, Stanislovu ir Povilu. Apie 1930 m.

Kazimieras Barėnas – gimnazistas. Apie 1928 m. Su broliais Jonu, Stanislovu ir Povilu. Apie 1930 m.
Ecclese, Didžioji Britanija. Apie 1950 m.


Eccleso tekstilės fabriko darbininkai lietuviai su bendradarbiais. Apie 1955 m.

Ecclese, Didžioji Britanija. Apie 1950 m. Eccleso tekstilės fabriko darbininkai lietuviai su bendradarbiais. Apie 1955 m.
Marija Barėnienė

Kazimieras Barėnas. Apie 1956 m.

Marija Barėnienė Kazimieras Barėnas. Apie 1956 m.