2012 02 08 - 2012 03 07: Jubiliejinė Zigmanto Plėščio tapybos ir grafikos darbų paroda

Galerijoje „2-asis aukštas“ (Vasario 16-osios g. 10)

Galerijoje „2-asis aukštas“ veikia jubiliejinė Zigmanto Plėščio tapybos ir grafikos darbų paroda. Tautodailininkas Zigmantas Plėštys (1932) gimė Tvankstės k. (Panevėžio r.), gyvena ir dirba Panevėžyje. Kuria ekslibrisus, tapo, dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Atidarymo metu autorių sveikino miesto kultūros žmonės, kolegos, bičiuliai, artimieji.

Dailininkas – senas bibliotekos bičiulis, dažnai besilankantis bibliotekos renginiuose. Jo darbai dalyvavo bibliotekos organizuotame ekslibriso konkurse „Aido“ draugijai 100“. Jis visada laukiamas bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje, kur saugomas Zigmanto Plėščio rankraščių fondas.

Šiame fonde – Z. Plėščio autobiografija, per 150 rašytojų, kultūros, visuomenės veikėjų ekslibrisų: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vydūno, Motiejaus Valančiaus, Viktorijos Daujotytės, Zigmo Zinkevičiaus, Julijono Lindės-Dobilo, Ričardo Mikutavičiaus, Kazimiero Vasiliausko, Mykolo Karkos ir kitų. Taip pat jo sukurtų darbų, parodų sąrašai, atsiminimai apie šeimą, tremtį. Įvairios nuotraukos: Z. Plėščio portretinės, giminių, tremties metų, kelionių, „Spektro“ dailės studijos, parodų atidarymų, Rodų dvaro.

Fondą jis nuolat papildo, atneša tai pluoštą atsiminimų, tai dar vienam ekslibrisų konkursui sukurtų darbų. 2011 m. iš pažįstamų surinko poeto tremtinio Česio Cemnolonsko eilėraščių mašinraščius ir perdavė bibliotekos rankrašynui.

Sveikiname autorių su šia paroda ir jubiliejumi, linkime kūrybinio polėkio ir aktyvaus dalyvavimo įvairiuose ekslibrisų konkursuose, taip pat linkime „šviesios galvos“, kad visi atsiminimai sugultų į popieriaus lapus.

Paroda veikia vasario 8 - kovo 7 d.

Virginijaus Benašo nuotraukos

Informaciją kartu su Retų knygų ir rankraščių skyriumi parengė
Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38