Vaizdingieji, dainingieji,žodingieji Anykščiai - Panevėžyje

2012 m. kovo mėn. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Anykščių diena, surengta kartu su Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka. Skardėjo Anykščių šilelio paukščių giesmės, skambėjo Anykščių krašto poetų ir rašytojų vardai ir dainos, vyko tradicinis nuometo rišimas, pristatyta įvairiapusė Anykščiuose vykdoma kultūros veikla.

Tarp svečių pasisakymų Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“, vadovaujamas Reginos Stimburienės, giedojo „sakralinio pakylėjimo kupinas“ vyskupo Antano Baranausko giesmes „Anykščių šilelis“, „Giesmės svietiškos“, „Giedu giesmelį”, „Sudiev, Lietuva“ ir kitų.

Anykščius kaip š.m. Lietuvos kultūros sostinę pristatė Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius: „Po ketvirto bandymo Anykščiai tapo Lietuvos kultūros sostine, šiam rajonui nė vienas neprilygsta kultūros paveldu ir gamta“. Meras džiaugėsi Anykščių rajonui suteiktu kurortinės teritorijos statusu, kur vystomas aktyvus turizmas, projektuojamas unikalus lajų takas – pasivaikščiojimas medžių viršūnėmis. Pristatė unikalų Anykščių kaip kultūros sostinės projektą „Atsivėrimai... spėk gaudyti Tai“, visus 2012-uosius metus vykstančius renginius, išskyrė būsimą respublikinį floristinių kilimų konkursą, džiazo operą, teatrų, tarmių festivalį ir kitus. Dovanojo savo mokslo populiarinamąją knygą „Kas po kojomis žaliuoja“ (2011).


Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka pristatė 75-uosius gyvavimo metus mininčią biblioteką. „Be įprastų bibliotekos paslaugų pasirinkome rengti tik su knyga susijusius kultūros renginius. Didieji mūsų įkvėpėjai Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai – bibliografas, tautosakos rinkėjas, bibliofilas Liudvikas Didžiulis ir jo žmona – pirmoji Lietuvoje moteris rašytoja beletristė Liudvika Didžiulienė-Žmona.“ Direktorius pristatė jų sodyboje 1968 m. atidarytą memorialinį muziejų, šviesuolių veiklą, kūrybą, po Lietuvos spaudinių saugyklas pasklidusią biblioteką, sodyboje vykdomą veiklą – tradicines šventes ir renginius. Džiaugėsi mobiliąja biblioteka – bibliobusas aplanko 51 kaimą. Išskyrė literatų klubo „Marčiupys“ veiklą, Pagulbio poezijos atlaidus, džiaugėsi bibliotekos kraštotyros veikla, knygų leidyba, darbuotojais, pristatė bibliotekos silpnybes ir stiprybes, išreiškė viltį kitais metais įsikelti į naują, dabar kylantį, bibliotekos pastatą.

Anykščių krašto įstaigų leidybinę veiklą pristatė bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė. Ji išskyrė bibliotekos, muziejaus, informacijos centro leidybinę veiklą, bendrijų, asociacijų, klubų, atskirų autorių knygas. Biblioteka leidžia kraštotyros, informacinių leidinių, bendradarbiaudama su rašytojais leidžia grožinių knygų. „Įstaigos, institucijos, profesionalai organizuodami leidybinę veiklą Anykščiuose glaudžiai tarpusavy bendradarbiauja, džiugu, kad leidybinė veikla vienija ir skatina bendradarbiauti,“ sakė A. Berezauskienė.

Folkloro ansamblis „Valaukis“ pristatė nuometo užrišimo tradiciją – nuometu papuošta G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktorė Rima Maselytė, rišant nuometą buvo atliekama daina „Oi smūtnas vakarėlis“ – „Neverk sesiula, ne mūsų pradėta, nuo Dievo žadėta...“.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius pristatė Anykščių krašto literatūrinius muziejus. „Anykščių kraštas unikalus keliai aspektais: beveik vienas šalia kito įsikūrusiais penkiais literatūriniais muziejais ir tuo, kad dviejų garsių Anykščių rašytojų – Jono Biliūno ir Antano Vienuolio – kapai yra labiausiai lankomi Lietuvoje žodžio kūrėjų kapai.“ T. Kontrimavičius sakė, kad dabar į muziejus einame patirti, išgyventi emocijų, pajausti jausmų, vardan kurių buvo kariamas muziejus. Jis pristatė A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų, Antano Baranausko klėtelę, L. ir S. Didžiulių sodybą-muziejų, Bronės Buivydaitės namą-muziejų ir Jono Biliūno sodybą-muziejų, Anykščių muziejų ateities viziją.

Romas Kutka pokalbyje-interviu su Anykščių rašytoju Rimantu Vanagu provokacijų, improvizacijų ir jumoro forma atskleidė rašytojo požiūrius ir asmenybę: „Anykščiuose puikiausiai pakanka paskatų dvasiniam tobulėjimui, vien šalia A. Baranausko jaučiuosi kaip kilbukas prie banginio“, sakė R. Vanagas. Buvo pristatyta jo knyga apie beveik išnykusį Peslių kaimą „Peslių akademija: regėjimai, išpažintys, versijos (Vilnius, 2011). „Kai man buvo 10-12 metų, pagautas kažkokio impulso, bėgdamas prie upės su meškere rankose sušukau: „Aš parašysiu apie jus, Pesliai!“, tą knygą rašiau nuo penkerių metų iki dabar. Knyga – visų žanrų, kuriais esu rašęs, sintezė, joje – publicistika, proza, poezija, įvairūs žanrai leidžia įvairiai kalbėti“, kalbėjo rašytojas. Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorė anykštėnė Toma Razmislavičiūtė skaitė Rimanto Vanago poeziją.

Baigiamasis Anykščių dienos akcentas – fotografijų parodos „Siaurukas kraštovaizdyje“ atidarymas ir Balio Karazijos vyndarystės istorijos pristatymas, šią dalį vedė VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Gintaras Kerbedis.

Virginijaus Benašo nuotraukos

Informaciją parengė
Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38