Pirmą kartą įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai "Tarnaukite Lietuvai"

2012 m. kovo 30 d., Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje pirmą kartą įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. „Tai diena, įrašoma į Lietuvos kultūros istoriją kaip pradžia pagarbos žmonėms, pagautiems mūsų didžios filantropės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo tarnystės visuomenei idėjų ir nuostatų,“ iškilmę pradėjo J. Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Kėleris.

Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtu medaliu laureatus apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė kartu su Panevėžio miesto meru Vitalijumi Satkevičiumi.

„G. Petkevičaitė-Bitė – didis žmogus, išlikęs mūsų istorijoje kaip visuomenininkė, politikos veikėja, moterų judėjimo pradininkė, filantropė, rašytoja. Žmogus, gamtos nuskriaustas, bet Dievo apdovanotas. Džiaugiuosi, kad buvo vieningas Seimo narių sprendimas įsteigti tokį medalį. Manau, kad Lietuvoje bus žmonių, dirbančių kasdienį nematomą, bet visuomenišką, bendruomenišką darbą, nusipelniusių gauti tokį medalį, nes jie – puoselėtojai ir tęsėjai jos kilnių darbų“, sakė Irena Degutienė.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą apdovanoti pedagogė Genovaitė Guokienė, visuomenininkai prof. Bronius Vaškelis ir Stasė Vaškelienė, Šiaulių universiteto lektorė Marija Laisvyda Matusevičienė.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką apdovanoti asociacijos „Bitės namai“ viena įkūrėjų Jerutė Vaičekauskienė, rašytojas, poetas Stasys Stacevičius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vaclovas Algirdas Patackas, kompozitorius Šarūnas Nakas, poetas Marcelijus Martinaitis.

„Šiuo apdovanojimu esu ir aš priskirtas prie rašto žmonių, kurie padarė Lietuvoje daugiau negu ginklai. Mūsų ginklas – žodis, kurio kūrėja ir Bitė. Žmonės, kurie nuošalėje daug ką padaro, reikalingi dabar ir ateityje. Neužmirštam savo didžiųjų žmonių – sunkiausiais laikais mūsų šviesuoliai neapleido savo avilio, nepasitraukė,“ sakė Marcelijus Martinaitis.

Už savanorystę apdovanoti pedagogės Nijolė Gudžiūnienė ir Laima Vaitkevičienė, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Eugenijus Urbonas, Kauno kolegijos Kėdainių fakulteto lektorius Nerijus Leikus, kunigas Alessandro Bareli.

„Viskas, ką dariau, kuo gyvenau – iš širdies, šis medalis – tai įrodymas, kad ėjau teisingu keliu. Tai ne mano vieno nuopelnas, norėčiau padėkoti žmonai ir dukrelėms, kolegoms, bendraminčiams, be jų nebūčiau nuveikęs darbų, džiaugiuosi tarnaudamas Lietuvai,“ dėkojo Nerijus Leikus.

„Trylika metų gyvenu Lietuvoje, man džiugu, kad tarnystės darbas yra įvertintas. Savanorystė ir vergystė yra neatlygintos, tik savanoris tarnauja dėl aukštesnio idealo ir duoda save neatlygintinai, savo noru. Tai yra paraginimas visiems naudoti savo laiką kitų naudai, negalvoti, kuo aš galiu pasipelnyti, bet ką aš galiu daryti kitiems,“ sakė Alessandro Bareli.


Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui – bibliotekininkės Genovaitė Astrauskienė, Rūta Bagdonienė, muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė, Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkas Antanas Rasiulis, projektas „Misija Sibiras 11“, nominaciją atsiėmė misijos dalyvis Mantas Simanavičius.

Koncertavo Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas, birbynininkas Gediminas Beržonis, pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“ muzikantai, moterų kvartetas „Camerata“, Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestras ir solistai.

Nuotraukų autoriai – Virginijus Benašas ir Olga Posaškova

Informaciją parengė
Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38