G. Gabrėno bibliografija

Giedrimundo Gabrėno bibliografija G Gabreno bibliografija
G. Gabrėnas. Bibliografija. 1977-2011

Pavarde ir slapyvardžiais Petras Čėpla, Petras Vinciūnas pasirašytas spektaklių recenzijas ir straipsnius apie teatrą G. Gabrėnas spausdino įvairiuose leidiniuose, kaip eseistas, poetas, vertėjas daugiausia bendradarbiavo Krantuose, Naujojoj Romuvoj, Regnum, Nemune, Santaroje ir kt.

Krantai. 1996, Nr.3 Antrasis kritimas, arba GODO Antrasis kritimas, arba GODO
Pradžioje būna žodis Naujoji Romuva. 1996, Nr. 1-2 Santara. 1997, Nr.27
Tikrovė, paklūstanti žaidimui  Proskyna. 1991, Nr.2
Dokumento peržiūra Dokumento peržiūra


„Krantų“ redakcija – apie bendradarbiavimą su G. Gabrėnu

G. Gabrėnas ir V. Daunys

Intelektualas ir eruditas, įvairius kultūros reiškinius vertinęs plačiame kontekste, Giedrius mokėjo „Krantams“ pasiūlyti tokių tekstų, kurių įžvalgi išmintis atskleisdavo netikėtą lietuviškos kultūros būties aspektą. Greta kritinių straipsnių apie teatrą itin daug laiko Giedrius atidavė dramaturgijos veikalų ir atskirų straipsnių vertimams. Giedriaus vertimai niekad nebūdavo atsitiktiniai – rinkdavosi juos norėdamas su skaitytojais ar žiūrovais pasidalyti tais meniniais įspūdžiais, kuriuos pirmasis išgyvendavo, ieškojęs ir atradęs nepatirtų estetinių ir dvasinių dalykų. Nuostabus buvo Jo gebėjimas atrasti nauja ir atradimu pasidalyti su kitais. Giedriaus publikacijos kryptingai praplėsdavo vienos ar kitos žurnalo temos asociacijas, papildydavo supratimą apie tai, kas buvo ar yra reikšminga pasaulio kultūroje. Savo paties tekstuose apie teatrą Giedrius siekė tyrinėjamų reiškinių ir jų konteksto darnos, taikliai pastebėdamas tai, kas nauja, netikėta, meniniu požiūriu vertinga. Pagarbą kelia jo straipsnių recenzijų išsamumas, atsakomybė už kiekvieną palyginimą, komplimentą ar priekaištą.

Iš: Giedrimundas Gabrėnas. 1952-1995. Bibliografija. – Vilnius, 2000, p. 20-22.

Nuotraukoje G. Gabrėnas ir V. Daunys „Krantų“ žurnalo redakcijoje. A. Aleksandravičiaus nuotrauka

Grįžti į parodos pradinį tinklalapį