Apie virtualią parodą, skirtą Stasei Mikeliūnienei

Apie virtualią parodą, skirtą Stasei Mikeliūnienei

Parengta virtuali paroda, skirta ilgametei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai, kultūrininkei, tautodailininkei, kraštotyrininkei Stasei Mikeliūnienei, švenčiančiai 80-ties metų jubiliejų.

Parodoje supažindinama su Stasės Mikeliūnienės parengtais darbais, pateikiami kraštotyros darbų „Sodų gatvės istorija“, „Petrauskynės kaimo istorija“, beletrizuotų šeimos gyvenimo prisiminimų tekstai. Eksponuojamose fotografijose užfiksuotos jaunystės dienų akimirkos, studentiškos išvykos su Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansambliu, bibliotekinio darbo metai, dailės parodų atidarymai, visuomeninė veikla. Tarp eksponuojamų dailės darbų – Panevėžio vakarinės dailės mokyklos baigiamasis darbas triptikas "Motinystė", akvarele ir pastele nutapyti peizažai, gėlės. Pačios Stasės Mikeliūnienės parengtoje bibliografijoje surinktos jos straipsnių publikacijos, recenzijos, straipsniai apie S. Mikeliūnienę, pateikiama autobiografija.

Parodoje eksponuojami dokumentai iš Stasės Mikeliūnienės rankraščių fondo, saugomo bibliotekos Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje. Fonde sukaupta per 360 saugojimo vienetų dokumentų, apimančių 1900–2010 metus. Tai Stasės Mikeliūnienės kūrybinės ir kraštotyrinės veiklos rankraščiai, 1951–2010 metų dalykinė korespondencija, fotografijos ir kiti dokumentai.

Parodą parengė Virtualios bibliotekos skyrius

Grįžti į parodos pradinį tinklalapį