Stasės Mikeliūnienės biografija

Stasė Mikeliūnienė

Gimė Stasė Žilvitytė-Mikeliūnienė 1931 m. vasario 13 d. Petrauskynės kaime (Panevėžio rajonas). Mokėsi Piniavos pradinėje mokykloje, 1942–1951 m. Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1953–1958 m. studijavo bibliotekininkystę Vilniaus valstybiniame universitete.

Savo bibliotekinio darbo biografiją Stasė Mikeliūnienė pradėjo 1958 m. Panevėžio 2-ojoje masinėje bibliotekoje. 1963 m. buvo paskirta 1-osios masinės bibliotekos skaityklos vedėja. Dirbdama šioje bibliotekoje užsirekomendavo kaip puiki organizatorė, literatūros vakarų, parodų įkvėpėja, padėjo pamatus bibliotekos bibliografinei, kraštotyrinei veiklai.

1969 m. Panevėžio 1-ąją masinę biblioteką reorganizavus į Panevėžio viešąją biblioteką, S. Mikeliūnienė paskiriama Informacijos-bibliografijos skyriaus vedėja. Jos dėka išaugo bibliografinių darbų aktualumas, susiformavo bibliografinės veiklos samprata, kryptis, pobūdis. Ji ruošė turiningas temines knygų apžvalgas, leido naujų knygų biuletenius, sudarinėjo teminius rekomenduojamos literatūros sąrašus, miesto mastu organizuojamų renginių scenarijus, rengė kraštotyros darbus. Rengė publikacijas spaudoje krašto kultūros, literatūros, istorijos temomis, aktualiais bibliotekų darbo klausimais, naujų knygų recenzijas. 1983 m. išleista jos parengta literatūros rodyklė „Panevėžys 1940 – 1980“, kurioje surinkta per 6 tūkst. pozicijų literatūros apie Panevėžio miestą, jo žmones.

1978–1986 m. S. Mikeliūnienė dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Panevėžio vakarinėje (pamaininėje) vidurinėje mokykloje. O 1993 m. vėl pradėjo dirbti bibliotekoje Retų spaudinių skyriaus rankraštyne. S. Mikeliūnienės pastangomis ir didelio autoriteto dėka sukaupta per 130 privačių asmenų ir institucijų rankraščių fondų. 2004 metais išleista jos sudaryta „Rankraščių rinkinių rodyklė“.

Už nuopelnus Lietuvos bibliotekininkystei 1997 m. S. Mikeliūnienei suteiktas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės vardas. "1998 Metų bibliotekininko konkurse" už ilgametę kraštotyrinę veiklą, kultūros paveldo puoselėjimą jai buvo paskirta specialioji bibliofilo Vidmanto Staniulio premija.

Daug laiko, žinių ir energijos S. Mikeliūnienė skiria krašto kultūros ir literatūros istorijos tyrinėjimams. Jos krašto kultūros istorijai skirti straipsniai publikuoti leidiniuose: „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.” (Panevėžys, 2003), „Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida: mokslinė konferencija“, (Panevėžys, 2001), „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka: mokslinės konferencijos pranešimai“ (Panevėžys, 2002), „Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis: mokslinės Konferencijos medžiaga“ (Panevėžys, 2003), „Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje: konferencijos medžiaga“ (Panevėžys, 2006), „Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija“ (Panevėžys, 2007) bei kituose. Nemažai jos kraštotyrinių straipsnių publikuota vietinėje ir respublikinėje periodinėje spaudoje.

Stasė Mikeliūnienė žinoma ir kaip tautodailininkė, dalyvaujanti respublikinėse parodose, nutapiusi ne vieną šimtą akvarelių. Nuo 1977 m. ji Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, surengė per 30 autorinių parodų, dalyvavo grupinėse parodose Vilniuje, Kaune, Rygoje, Korėjos Respublikoje.

Stasė Mikeliūniene – aktyvi Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ narė, redaguoja šio klubo leidžiamą laikraštį “Paįstrietis”, kartu su Broniumi Mažyliu sudarė leidinį „Kur Įstras pievomis virvena“ (Panevėžys, 2010), skirtą Paįstrio krašto istorijai.

S. Mikeliūnienės pripažinimas ne tik profesiniame, bet ir visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime pažymėtas Metų panevėžietės išrinkimu 2002 metais.

Grįžti į parodos pradinį tinklalapį