Stasės Mikeliūnienės parengti leidiniai, straipsniai, kraštotyros darbai