Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis = Private library – a Part of National Historic Memory

Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis = Private library – a Part of National Historic Memory konferencija, parodos [1998 03 24] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytojai: Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Karaška.– Panevėžys: [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 1998 (Panevėžys: Nevėžio sp.). – 66 p. – Santr. angl.– Publikacijų bibliogr.: p.62 – 63. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9986-9293-1-8

27 egz. numeruoti; su dailininkės Aušros Paulauskienės ekslibriso įklija: Ex libris Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Turinyje: Konferencijos atidarymas / Rima Maselytė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė, Tomas Josas, Panevėžio apskrities viršininkas; Asmeninė biblioteka mokslo ir kultūros akiratyje / Domas Kaunas; Asmeninė biblioteka istorijos kryžkelėje: Juozo Tumo-Vaižganto ir Stanislovo Didžiulio knygų likimai / Nijolė Lietuvninkaitė; Monsinjoro Jono Juodelio asmeninė biblioteka / Jonas Juodelis; Bibliofilo Petro Jakšto biblioteka ir jos likimas / Jurgita Baltronaitė; Vaiko asmeninė biblioteka ir jos reikšmė šeimos gyvenime / Genovaitė Raguotienė; Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus – praeities pažinimui ir mokinių auklėjimui / Vytautas Baliūnas; Režisieriaus Juozo Miltinio biblioteka / Nijolė Blėdienė, Vaclovas Blėdis; Asmeninių bibliotekų kolekcijos Panevėžio Kraštotyros muziejuje / Emilija Juškienė; Broniaus Mažylio asmeninis archyvas Paįstrio kraštas / Bronius Mažylis; Utenos bibliofilas Liūdas Urbonaitis (Urbonavičius) / Danguolė Urbonaitytė-Jonaitienė; Panevėžio krašto asmenvardiniai knygos ženklai / Arvydas Karaška; Apie parodą Prisiminus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pasaulį / Margarita Mašalienė