Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos = Institutional Libraries of Panevėžys County

Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos = Institutional Libraries of Panevėžys County: konferencija, parodos [1999 03 25] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Karaška. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka , 2000 (Panevėžys: Nevėžio sp.). – 94 p.: iliustr.; 20 cm – Santr. angl. – Publikacijų bibliogr.: p.91 – 93. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [300] egz. –- ISBN 9986-9293-4-2

27 egz. numeruoti; su dailininko Povilo Šiaučiūno ekslibriso įklija: Ex‘ libris Palaukių kaimo jaunimo bibliotekėlė.

Turinyje: Konferencijos atidarymas / Rima Maselytė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė, Česlovas Liubomiras Tručionis, Panevėžio apskrities viršininko patarėjas; Institucinės bibliotekos samprata Panevėžio pijorų ir kitų istorinių bibliotekų raidos kontekste / Arvydas Pacevičius; Panevėžio vyskupijos bažnyčių ir vienuolynų bibliotekos / Jonas Juodelis; Autografija: spindesys ir ksadienybė / Domas Kaunas; Lenkų draugija Oświata Panevėžyje 1919 – 1940 / Mieczyslaw Jackiewicz; Panevėžio žydų bendruomenės kultūrinis gyvenimas iki 1940 metų / Ovidija Zeifaitė; Panevėžio karaimų „Karaj bitikligi“ ir jos kultūrinė veikla iki 1940 metų / Devora Grigulevičienė; Palaukių kaimo jaunimo bibliotekėlė 1916 – 1940 / Elena Klingienė; Knygos muziejus bibliotekoje: nuo istorijos link teorijos / Aušra Navickienė; Margaritos Kemešytės knygynas – biblioteka Utenoje / Antanas Gasperaitis; Iš Panevėžio kultūros draugijų ir jų bibliotekų istorijos / Leonas Kaziukonis; Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorinių bibliotekų likimai / Vytautas Baliūnas; Institucinių bibliotekų knygos Panevėžio kraštotyros muziejuje / Emilija Juškienė; Apie parodą Palaukių kaimo jaunimo bibliotekėlė, 1916 – 1940 / Margarita Mašalienė