Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida = The Press in Panevėžys Region

Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida = The Press in Panevėžys Region: Publishing and Dissemination: mokslinė konferencija, parodos 2000 [03 23] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Genovaitė Astrauskienė. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2001 (Panevėžys: Nevėžio sp.). – 107[1] p. – Santr. angl. – Publikacijų bibliografija: p. 107. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-450 04-5

27 egz. numeruoti; su dailininko Henriko Mazūro ekslibriso įklija: Ex libris Pirmoji Panevėžio spaustuvė Feigenzono Naftalio.

Turinyje: Konferencijos Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida temos aktualizavimas / Raimundas Klimavičius; Naftalio Feigenzono spaustuvė Panevėžyje (1880–1935 / Margarita Mašalienė; Marijos Šlapelienės knygyno ryšiai su Panevėžio apskritimi / Vladas Žukas; Panevėžio moksleivių periodiniai leidiniai XX amžiaus pirmoje pusėje /Vytautas Baliūnas; Stanislovo Dagilio redaguotas Biržų Giesmynas ir jo evangelikų reformatų knygų istoriografinė apžvalga / Domas Kaunas; Juozo Masiulio knygynas Panevėžyje / Carolina Masiulytė-Paliulienė; Paskutinieji laisvo partizanų žodžio metai Panevėžio krašte / Virginijus Gasiliūnas; Elžbieta Jodinskaitė: knygos ir labdaros žmogus / Genovaitė Raguotienė; Rašytojas, publicistas, leidėjas kunigas Augustinas Liepinis (1896–1977) / Stasė Mikeliūnienė; Panevėžio valstybinės viešosios bibliotekos fondų netektys 1944–1950 metais / Klemensas Sinkevičius; Panevėžio laikraščių redakcijų archyvai / Leonas Kaziukonis; Rokiškio krašto spauda ir jos sklaida (iki 1940 metų / Petras Blaževičius; Panevėžio krašto spaustuvių leidiniai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose, XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pirma pusė / Ilona Mažylytė; Apie parodą Juozo Masiulio knygynas, 1905–2000 / Stasė Mikeliūnienė; Panevėžio krašto spaustuvės ir leidiniai (XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pirma pusė): parodos katalogas / sudarė Ilona Mažylytė.