Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Time, People, Environment

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Time, People, Environment: mokslinės konferencijos pranešimai, parodos, Panevėžys, 2001 03 28 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja ir konferencijos medžiagos redaktorė Genovaitė Astrauskienė]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka], 2002 (Panevėžys: Nevėžio sp.). - 82 ,[1]p. : iliustr. ; 20 cm. – Santr. angl. – Publikacijų bibliografija: p..81. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955-450-23-1

27 egz. numeruoti; su dailininkės Onos Šimaitytės-Račkauskienės ekslibriso įklija: Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – 140.

Turinyje: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pagarbus požiūris į šeimą ir moterį / Juozas Vytautas Uzdila; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laiškai Jurgiui Šauliui / Vladas Žukas; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Lietuvos Steigiamasis Seimas / Leonas Kaziukonis; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Panevėžio gimnazijos mokinių atsiminimuose / Vytautas Baliūnas; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės archyvas Maironio lietuvių literatūros muziejuje / Nijolė Raižytė; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinė medžiaga Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkiniuose / Sandra Libikienė; Apie parodą Petkevičių namai – lietuvybės židinys Šiaurės Lietuvoje / Margarita Mašalienė.