Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos = The Centenary of the Restoration of the Lithuanian Press: the Link between the Past and the Present

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos = The Centenary of the Restoration of the Lithuanian Press: the Link between the Past and the Present: mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2004 04 21 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytojas Raimundas Klimavičius. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2004 (Panevėžys: Panevėžio sp.) – 96 [2] p.: iliustr.; 21 cm – Santr. angl. – Literatūros apie Rokiškio knygnešius sąrašas: p.43 – 47; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rengiamų mokslinių konferencijų medžiagos publikacijos: p.95 – 96. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-412-79-8

27 egz. numeruoti; su dailininko Povilo Šiaučiūno ekslibriso įklija: Ex libris Kazio Ūdros knygnešio iš Vadaktėlių

Turinyje: Konferencijos atidarymas / Rima Maselytė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė, Zita Kukuraitienė, Panevėžio apskrities viršininko pavaduotoja, Vitas Matuzas, Panevėžio miesto savivaldybės meras, Regina Varnienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja; Spaudos draudimo drama / Juozas Brazauskas; Aukštaitijos svieto budintojas, švietėjas Jonas Katelė (1831–1908) / Violeta Aleknienė; Rokiškio krašto knygnešiai / Rita Viskaitienė; Garšvių knygnešių draugija ir Anykščių krašto knygnešiai / Raimondas Guobis; Biržų krašto knygnešiai / Laima Rumbavičienė; Knygnešystės fenomenas Pasvalio krašte / Albinas Kazlauskas; Kova prieš spaudos draudimą: XIX ir XX amžių paralėlės / Jonas Kauneckas; Povilo Gasiūno lietuviškos spaudos kolekcija Rokiškio krašto muziejuje / Ona Mackevičienė; Knygnešystės atspindžiai literatūroje / Albina Saladūnaitė.