Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript Heritage in Lithuanian Culture and Historical Memory

Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript Heritage in Lithuanian Culture and Historical Memory: konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2005 04 20 /Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Genovaitė Astrauskienė. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006 (Šiauliai: Titnago sp.) - 144 p.: iliustr.; 21 cm – Santr. angl., liet. – Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 142 – 143. – Bibliogr. išnašose ir str. gale. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 9955-659-12-2

27 egz. numeruoti; su dailininko Povilo Šiaučiūno ekslibriso įklija: Ex libris Kotryna Dičkienė In memoriam.

Turinyje: [Dedikacija Kotrynos Dičkienės atminimui] / Rima Maselytė; Rankraštinis paveldas ir istorinė atmintis / Arvydas Pacevičius; Dokumentinis pasaulio paveldas: UNESCO globa / Jolita Steponaitienė; Archiwum Filomatów w Lublinie / Tadeusz Stolz; Istorinės atminties išsaugojimo problema / Juozas Brazauskas; Sentikių rankraštinė knyga / Vytautas Simonavičius; Panevėžio regiono istoriniai dokumentai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fonduose / Teresa Mackevič; Laiko tėkmės dokumentai: Iš Panevėžio apskrities bibliotekų rankraščių rinkinių / Stasė Mikeliūnienė; Bibliofilo Jurgio Elisono korespondencija / Rima Cicėnienė; Zenono Dučmano karo metų dienoraštis / Vytautas Baliūnas; Kunigo Petro Markevičiaus archyvas / Danguolė Jonaitienė; Kunigas Juozas Stakauskas ir jo raštai / Raimondas Guobis; Išlikimo kelias: Broniaus Krivicko eilėraščių sąsiuvinis / Vitalija Kazilionytė.