Menininkas ir asmenybė = Artist and personality


Menininkas ir asmenybė : mokslinės konferencijos, skirtos režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

[sudarytoja Gražina Mareckaitė]. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius: Petro ofsetas). – 138, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-34-082

Turinyje: Pirmasis Panevėžio dramos teatro dešimtmetis / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė; Panevėžio teatras karo metais / Gražina Mareckaitė; Juozo Miltinio tremties istorija (1954 – 1959) / Irena Aleksaitė; Juozas Miltinis stato Shakespeare'ą / Dovydas Judelevičius; Juozas Miltinis interpretuoja skandinavų dramaturgiją / Audronė Girdzijauskaitė; Miltinio repeticijos. Teatrologinės interpretacijos bandymas / Rasa Vasinauskaitė; Architekto Algimanto Mikėno kūryba Panevėžio dramos teatre / Helmutas Šabasevičius; Meninės Juozo Miltinio veiklos atspindžiai literatūroje / Šarūnė Trinkūnaitė.