Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2009 03 26 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Audronė Palionienė ; vertėja Zita Kochanauskienė]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba] ; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2009 (Kaunas : Aušra). - 123, [1] p. : iliustr., faks. ; 21 cm. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose. - Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 122-123. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-659-37-2.

27 egz. numeruoti; su dailininkės Aušros Čapskytės ekslibriso įklija: Ex libris G. Petkevičaitė-Bitė. Rankraščiai.

Turinyje: Pratarmė / Audronė Palionienė; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos visuomeninio-politinio gyvenimo diskurso šaltiniuose / Rimantas Miknys; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje / Nijolė Šulgienė; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas ir jo kelias į Lietuvos mokslų akademijos biblioteką / Erika Kuliešienė; Ką apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę byloja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus dokumentai / Diana Norkūnienė; Rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laiškai Šiaulių „Aušros“ muziejuje / Gražina Narbutaitė; Parašė Dvi Moteri: Bitės ir Žemaitės literatūrinis bendradarbiavimas / Birutė Mumėnaitė; Vieno Gabrielės Petkevičaitės-Bitės eksponato mįslė / Aldona Ruseckaitė.