Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2010 04 08 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Audronė Palionienė ; vertėja Zita Kochanauskienė]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba] ; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). - 167, [1] p., : iliustr., faks. ; 21 cm. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale ir išnašose. - Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 166-167. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-659-41-9.

27 egz. numeruoti; su dailininko Henriko Mazūro ekslibriso įklija: Ex libris Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 150.

Turinyje: Pratarmė / Audronė Palionienė; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Mykolas Römeris: modernios Lietuvos visuomenės modelio beieškant / Rimantas Miknys; XX amžiaus pradžios Panevėžio visuomenės veikėjai / Arūnas Astramskas; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pėdsakai Panevėžio gimnazijoje / Vytautas Baliūnas; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė dabartyje: priėmimas ar atmetimas / Vitalija Kazilionytė; Spaudos draudimo laikotarpio lietuviškųjų knygų autorės – moterys / Jolita Steponaitienė; Liga tautinio atgimimo vaizduotėje: G. Petkevičaitės-Bitės, K. Jauniaus, J. Biliūno atvejai / Ramunė Bleizgienė; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Petras Būtėnas / Lionė Lapinskienė; Kur kelias į analfabetų minią? - Gabrielės Petkevičaitės-Bitės požiūrio į lietuvių brandumą nepriklausomybei atspindžiai Karo metų dienoraštyje 1914-1919 m. / Justina Armonaitė.