Įžanga

Bronius Kutavičius - vienas žymiausių lietuvių muzikos kompozitorių. Kutavičiaus muzika pasižymi savitu stiliumi, persmelktu lietuvių liaudies muzikos intonacijų bei simbolinio mąstymo. Kūriniuose muzikos išraiškos priemonės naudojamos minimaliai, bet labai taikliai, tiksliai. Dažnai pasitelkiama polifonija, minimalistinė technika, neįprasti atlikėjų ansambliai, ieškoma naujų garso išgavimo ar užrašymo būdų. Jis yra laikomas lietuviškojo minimalizmo pradininku. Kutavičiaus minimalizmas - jo paties išradimas, jo gilios šaknys glūdi archajiškose lietuvių liaudies muzikos formose. Pasak kompozitoriaus, jis kuria vedamas nuojautos, stengiasi priartinti kilusią mintį prie muzikos išraiškos. 

Broniaus Kutavičiaus muzikai būdingas savitas laiko ir erdvės traktavimas, muzikos teatrališkumas, rituališkumas, išsilaisvinimas nuo bet kokio akademiškumo, minties koncentracija, pasitelkiant nedaug išraiškos priemonių. Jo kūryba turi glaudų ryšį su praeitimi, Lietuvos kultūra ir istorija, mūsų tautos pasaulėjauta.

Į titulinį