Biografija

Bronius Kutavičius gimė 1932 m. rugsėjo 13 d. Molainiuose (Panevėžio apskr.). Buvo jauniausias iš penkių Anelės ir Felikso Kutavičių vaikų. Baigęs Molainių pradinę mokyklą, lankė Panevėžio septynmetę muzikos mokyklą, kurioje mokėsi groti smuiku, lankė fortepijono, muzikos teorijos ir istorijos, solfedžio pamokas. 1949-1952 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje (dėst. Vytauto Kligio smuiko klasėje). 1952-1955 tarnavo sovietų armijoje Vorošilovograde (Ukraina), kariniame orkestre grojo valtorna. Grįžęs po armijos, pratęsė studijas Panevėžio muzikos mokykloje: lankė chorinio dirigavimo (dėst. A. Liberio klasė), harmonijos (dėst. A. Belazaro klasė) pamokas. 1957-1958 dirbo laborantu Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas) Muzikos katedroje. 1958-1959 studijavo Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija) Juozo Karoso kompozicijos klasėje. 1959-1964 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Antano Račiūno kompozicijos klasėje. 1964-1965 ėjo muzikos redaktoriaus pareigas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. 1967 m. tapo Lietuvos kompozitorių sąjungos nariu.

Daugelį metų dirbo nelengvą muzikos pedagogo darbą. 1965–1969 dėstė Vilniaus kultūros mokykloje, 1969–1974 Vilniaus pedagoginiame institute, 1974-1975 – Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), 1975–2000 M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. 1985–2000 Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas, Kompozicijos katedros profesorius (nuo 1993).
Broniaus Kutavičiaus muzika nuolat atliekama įvairiuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje: Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje ir kt.
 

Į titulinį