Muzika spektakliams ir filmams

1970 Leonidas Zorinas Amžinasis šaltinis (rež. Mamertas Karklelis, Šiaulių dramos teatras)

1971 Čingiz Aitmatov Motinos laukas (rež. Jonas Jurašas, Kauno dramos teatras)

1971 Gunar Priede Otilija ir jos anūkai (rež. Vaclovas Blėdis, Panevėžio dramos teatras)

1972 V. Žilinskaitė Berniukas iš albumo: Televizijos lėlių teatro spektaklis (rež. L. Jankauskaitė)

1974 Pasaka apie stebuklingą berniuką (rež. Vitalijus Mazūras, Vilniaus teatras „Lėlė“)

1975 Muzika dokumentiniam kino filmui „Ar nuneši mane jauną“ (rež. R. Šilinis)

1976 Justinas Marcinkevičius Mažvydas (rež. Povilas Gaidys, Klaipėdos dramos teatras)

1977 V. Petkevičius Dainuojantis milžinkapis (rež. Vaclovas Blėdis, Panevėžio dramos teatras)

1977 D. Gudelis Kur iškeliavo milžinai? (rež. Vitalijus Mazūras, Vilniaus teatras „Lėlė“)

1978 Muzika kino filmui „Pasigailėk mūsų“ (rež. A. Araminas)

1978 Muzika kino filmui „Markizas ir piemenaitė“ (rež. A. Dausa)

1979 Muzika dokumentiniam filmui „Mes iš medžio ir dainų“ (rež. R. Verba)

1979 Muzika kino filmui „Mažos mūsų nuodėmės“ (rež. H. Šablevičius)

1979 William Faulkner Rekviem vienuolei (rež. Juozas Miltinis, Panevėžio dramos teatras)

1979 Balys Sruoga Milžino paunksmė (rež. Kazimiera Kymantaitė, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras)

1980 Justinas Marcinkevičius Katedra (rež. Povilas Gaidys, Kauno dramos teatras)

1980 Muzika kino filmui „Andrius“ (rež. A. Araminas)

1980 Muzika kino filmui „Nuo devynių iki devynių“ (rež. R. Vabalas)

1981 Muzika kino filmui „Vasara baigiasi rudenį“ (rež. G. Lukšas)

1981 Muzika spektakliui „Žoliapirštis berniukas“ (rež. L. Jankauskaitė, Kauno lėlių teatras)

1981 Muzika spektakliui „Erškėtrožės rudenį“ (rež. G. Karka ir R. Banionis)

1982 Violeta Palčinskaitė Kristiano Anderseno rožė (rež. Gytis Padegimas, Kauno dramos teatras)

1982 Muzika kino filmui „Skrydis per Atlantą“ (rež. R. Vabalas)

1982 Muzika kino filmui „Meilė“ (rež. E. Zubavičius)

1983 Vytautas Bubnys Po vasaros dangum (rež. Henrikas Vancevičius, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras)

1984 Juozas Marcinkevičius Saulė ir jos žemė (rež. Povilas Gaidys, Kauno dramos teatras)

1985 Oscar Wilde Kaip svarbu būti rimtam (rež. R. Vaitkevičius, Šiaulių dramos teatras)

1985 E. Ignatavičius Kiškių sukilimas pagal K. Binkio „Kiškių sukilimą“: miuziklas lėlių teatrui (rež. M. Jankauskaitė)

1986 Vincas Krėvė Skirgaila (rež. Aurelija Ragauskaitė, Klaipėdos dramos teatras)

1987 Vincas Mykolaitis-Putinas Valdovas: Lietuvos televizijos spektaklis (rež. B. Morkevičius)

1987 Muzika filmui apie Antaną Strazdą „Zivatas szwentas“ (rež. A. Tumas)

1987 Muzika kino filmui „Mėnulio pilnaties metas“ (rež. A. Žebriūnas)

1990 Muzika kino filmui „Miškais ateina ruduo“ (libretas M. Katiliškio, rež. R. Vabalas)

1993 Niekelis sugrįžo (Baltas niekas) (rež. Vitalijus Mazūras, Vilniaus teatras „Lėlė“)

1994 Justinas Marcinkevičius Mindaugas (rež. Irena Bučienė, Žemutinė pilis, Vilnius)

1995 Juozas Grušas Barbora Radvilaitė (rež. Irena Bučienė, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras)

2006 Juozas Glinskis Vieno tėvo vaikai (rež. Gytis Padegimas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

2009 Žanos d‘Ark aistra: muzika nebyliam Carlo Teodoro Dreyerio filmui La Passion de Jeanne d‘Arc (1929)

2010 Barbora ir Žygimantas (rež. Jonas Vaitkus, Valstybinis jaunimo teatras)

Į titulinį