Knygų paroda "Tokia buvo pradžia: knygos, kurias skaitė pirmieji bibliotekos lankytojai"

Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia knygų paroda „Tokia buvo pradžia: knygos, kurias skaitė pirmieji bibliotekos lankytojai“, skirta bibliotekos 90-mečiui.
Parodoje eksponuojamos knygos, kurias biblioteka turėjo pirmaisiais gyvavimo metais. 
Pirmiesiems lankytojams biblioteka siūlė 1397 knygas. Knygų tematika labai įvairi: istoriniai ir politiniai tekstai, vadovėliai, žodynai, enciklopedijos, patarimai visuomenei ūkio ir buities, sveikatos klausimais, lietuvių ir užsienio rašytojų kūriniai, periodiniai leidiniai.

Pirmuoju numeriu bibliotekos inventorinėje knygoje įrašyta – trijų dalių Jono Jonilos „Veikalai, veikalėliai ir vertimai eilėmis“ (išleista JAV „Tėvynės mylėtojų draugijos“ pastangomis, spausdinta Tilžėje). Biblioteka turėjo daug dabar jau lietuvių literatūros klasikų – Vaižganto, Žemaitės, Vydūno, Vinco Krėvės, Vinco Kudirkos, Maironio, Vienuolio raštų. Taip pat moderniosios literatūros atstovų – Balio Sruogos, Kazio Binkio, Fausto Kiršos ir kitų kūrybos. Pakankamai daug užsienio rašytojų knygų lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų kalbomis. Taip pat istorikų, iškilių valstybės ir kultūros statytojų raštų įvairiausiais klausimais. Tai – Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos, Petro Vileišio, Petro Klimo, Mykolo Krupavičiaus ir kitų tekstai. Stengtasi įsigyti vertingų informacinių leidinių: žodynų, žinynų, enciklopedijų. Jau 1922 m. biblioteka įsigijo visus enciklopedinio Brokhauzo ir Efrono žodyno tomus (82 pagrindiniai bei 4 papildomi). Tai didžiausia universalioji enciklopedija išleista ikirevoliucinėje Rusijoje, kuri buvo vertinama kaip viena iš geriausių universaliųjų enciklopedijų pasaulyje.


Knygų fondas pirmaisiais bibliotekos įsikūrimo metais buvo komplektuojamas gana sunkiomis sąlygomis. Ne tik todėl, kad knygų Lietuvoje buvo išleidžiama nedaug, bet ir todėl, kad knygų pasirinkimas Panevėžio knygynų parduotuvėse buvo nedidelis. Pradžioje daugiausia knygų nupirkta iš privačių asmenų ir gauta dovanų. Vis tik jau 1923 metais LR Švietimo ministerijos atlikto patikrinimo metu buvo konstatuota, kad „Panevėžio knygynas gali būti pavyzdžiu mūsų visiems kitiems knygynams.“


Paroda veiks iki spalio 25 d.
Maloniai kviečiame lankytis!

Irformaciją parengė
Valerija Pociūtė
PAVB Informacijos centro vadovė
Tel. 8-45 46 55 65